Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Žádost o 2 st. invalidity

Autor Ruda
Předmět Žádost o 2 st. invalidity
Dotaz Dobrý den, Prosím o radu nebo pomoc v následující věci. V roce 1998 mě byla zjištěna nemoc z povolání, onemocnění cév a nervů horních končetin a sluchu 12/5%. Byl mě přiznán ČID 1 stupně a po zániku zaměstnavatele převzala výplatu renty Pojišťovna. V roce 2010 jsem byl naposled na kontrolním vyšetření chorob z povolání, kde mě bylo sděleno. že následky trvají, že mě nebudou nadále volat. V roce 2013 jsem pracoval v chráněné dílně, kde se likvidovala mimo jiné i automobilová světla. Při práci se muselo použít ruční kotoučová bruska, kladivo, vrtačka a další prac. pomůcky. V zimním obd. v hale bylo max. 5 až 7 stupňů tepla a v ranních hodinách i minus 3. Do této práce mě uschopnila obvodní lékařka. Asi po měsíci jsem nemohl nic udržet v rukou, měl jsem prsty až po zápěstí oteklé a bílé. Marodil jsem asi 10 měsíců a prošel jsem i operací lokte. Mezi tím mě také skončila prac. smlouva na dobu určitou. Také lékařka mě ukončila nemocenskou na příkaz posudkové lékařky. Po ukončení PN jsem se zaevidoval na PU a hledal si nové zaměstnání. Po nějaké době jsem si našel zaměstnání jako uklizeč veřejného prostranství a úprava zeleně, kde mě lékařka opět uschopnila. Při práci se používají - motorové sekačky a další nástroje. Teď jsem opět na PN už 4 měsíce na tu samou nemoc. Na základě ústního doporučení lékařů ortopedie, neurologie a chronických bolestí jsem si požádal aspoň o druhý stupeň invalidity a písemné rozšíření toho co mohu či nemohu dělat. Dnes mě volala posudková lékařka a sdělila, že mou žádost musí přerušit do doby, kdy se podrobím kontrolního vyšetření na chorobách z povolání, kde mě údajně objednala. Chtěl bych vědět zda je postup posudkové lékařky správný či nesprávný. Mám obavu, že příjdu i o ČID., aktivity posudkové lékařky tomu nasvědčují.

Odpověd na dotaz:

Dobrý den pane Rudo,

pan předseda Mgr. Krása mi předal k vyřízení Váš dotaz. Z toho, co jsem si přečetl, usuzuji, že postup posudkové lékařky je správný a že je naopak ve Váš prospěch. Samozřejmě Vám ale nejsem schopen zaručit, že posudkový lékař nepřehodnotí při svém posudku Váš zdravotní stav jako lepší, než v roce 2010. Na to má právo a to riziko tu samozřejmě existuje, pokud by Váš zdravotní stav skutečně lepší byl. Z toho důvodu by pak samozřejmě mohl rozhodnout o odejmutí Vašeho ČID 1. stupně. Ale z toho, co popisujete, mám za to, že je to však značně nepravděpodobné. S ohledem na Vaše shrnutí vývoje Vaší nemoci dovozuji, že jste již dvakrát po roce 2010 pracoval a vždy se Vám při práci zhoršila Vaše nemoc z povolání. A to dokonce tak, že jste musel i akutně absolvovat operaci.

S ohledem na tento průběh Vašeho onemocnění posudková lékařka správně usoudila, že Vaše nemoc z povolání má progresivní vývoj a proto chce znát závazný posudek lékaře posuzujícího nemoc z povolání. Ze zákona jsou totiž, dle § 61, zák. č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách v platném znění k hodnocení nemoci z povolání, jejího dalšího vývoje a k vydání závazného posudku oprávnění pouze poskytovatelé pracovnělékařských služeb. A tím zmíněná, posudková lékařka OSSZ, či ČSSZ není. V případě nemocí z povolání tedy pouze poskytovatelé pracovnělékařských služeb, ve spolupráci s dalšími orgány, zjišťují a posuzují všechny okolnosti Vaší nemoci z povolání.

Jen v jejich rozhodnutí se může objevit, že ve Vašem posudku z roku 2010, kterým Vám byla přiznána nemoc z povolání nebyly správně stanoveny Vaše zbývající pracovní schopnosti, či možnosti. Proto Vaše ošetřující lékařka vždy nesprávně rozhodla, že jste schopen vykonávat činnost, pro kterou jste nebyl ze zdravotního hlediska způsobilý. Následkem toho se tedy Vaše nemoc z povolání stále zhoršovala.

Nyní tedy posudková lékařka postupuje správně, pokud si nový pracovnělékařský posudek vyžádala a do doby než ho obdrží, řízení o přehodnocení stupně Vašeho invalidního důchodu, přerušila. Pokud posudek pracovního lékaře bude i nadále mluvit o tom, že Vaše současné zdravotní potíže souvisejí s původní nemocí z povolání a zároveň příp. zhodnotí stupeň Vašich zdravotních potíží v souvislosti s nárokem na stupeň invalidního důchodu, stane se tento posudek potřebným podkladem pro rozhodnutí posudkového lékaře o stupni Vašeho invalidního důchodu.

Navíc mám za to, že pokud by posudek pracovního lékaře mluvil o tom, že Vaše současné zhoršené zdravotní potíže souvisejí s výkonem práce, či prací, které jste v minulých letech vykonával (tj. v roce 2013 v chráněné dílně a poté jako uklízeč veřejného prostranství a úpravy zeleně), vznikal by Vám další nárok na odškodnění vůči Vašim minulým zaměstnavatelům. Tzn. nejen, že by Vám mohl být zvýšen stupeň invalidního důchodu, ale též byste měl mít vůči minulým zaměstnavatelům nárok na výplatu určité renty. Tedy ale pouze v případě, že byste ze zdravotních důvodů dosahoval nižšího výdělku, než před vznikem Vašeho zdravotního poškození, nebo byste měl z toho důvodu potíže se získáním zaměstnání. Tehdy by Vám za minulé zaměstnavatele musela pojišťovna doplácet dorovnání mezi Vámi dosahovaným výdělkem v současnosti a výdělkem před vznikem Vaší nemoci z povolání, či před jejím zhoršováním.

Problematika odškodňování z titulu nemoci z povolání, či pracovního úrazu je však poměrně komplikované téma. Je nutné škodu správně vyčíslit a správně, u správného zaměstnavatele uplatnit. Proto v žádném případě nedoporučuji, abyste tyto nároky řešil sám. Pokud pracovní lékař rozhodne o souvislosti mezi Vaším současným zhoršeným zdravotním stavem a Vaší původní nemocí z povolání, doporučuji Vám obrátit se na některou z advokátních kanceláří a požádat jí o pomoc při uplatňování náhrady škody z tohoto titulu. Každý z advokátů by měl vědět, jak v této věci postupovat.

Přeji Vám úspěšné uplatnění všech Vašich nároků, vyplývajících ze zmíněné nemoci z povolání.

JUDr. Zdeněk Žižka
Legislativní odbor NRZP ČR
specialita na zdravotnickou problematiku