Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Vedení na ůřadu práce.

Autor Olga Čmielová
Předmět Vedení na ůřadu práce.
Dotaz

V roce 2002 až 2003 jsem měla PID.potom mi byl odebrán a přiznán ČID ten mám od 14.11.2003.Od té doby jsem vedená na ůřadě práce to je 6 let.I když jsem si udělala rekfalifikační kurs na počítač a mám i jiné aktivity tak sehnat práci v tomhle regionu je pro zdravé těžké natožpak pro nemocné.Mně jde ale o tenhle problém.Kolik let se mi bude počítat při vedení na ŮP jako náhradní započet 3 roky nebo jenom 1 rok?Někde se dočtu že do konce roku 31.12.2009 se počítají 3 roky a teprve od 1.1.2010 se bude započítavat 1 rok .Také jsem se dočetla že můj ročník 1955 bude  muset mít už dobu sociálního pojištění 30 let.Mám odpracováno 28 let. ČIDna trvalo pokud nedojde ke zhoršení zdravotního stavu to by mi dali zpátky PIDa.zbytek jsem na ŮP.Tím pádem by mi roky chyběli a i jiným lidem kteři jsou léta vedení na ŮP.Děkuji Vám za odpověď. 15.8.2009. Třinec .   Olga Čmielová.

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Čmielová,

na základě pověření pana předsedy Václava Krásy reaguji na Váš dotaz a sděluji následující.

Započtení let „na důchod“ při evidenci na úřadu práce  upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, konkrétně ustanovení § 5.

Citace zmíněného zákona:

§ 5 – okruh pojištěných osob

n) osoby vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a v rozsahu nejvýše tří let též po dobu, po kterou jim tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod, doba, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se do ní započítává v rozsahu nejvýše 1 roku.

 

Od 1.1. 2010 je v platnosti novela zákona o důchodovém pojištění avšak ustanovení § 5, písmene n) se nemění. Tzn. že do Vašich 55 let Vám byla započtena za evidenci na úřadu práce doba pobírání podpory v nezaměstnanosti a při nepobírání podpory maximálně  1 rok. Po Vašich 55 narozeninách Vám budou započteny maximálně 3 roky, po které nebudete pobírat podporu, ale budete vedena v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.

V souvislosti se zmíněnou novelou se od 1.1.2010 u nároku na starobní důchod změny týkají prodloužení potřebné doby pojištění. Před rokem 2010 stačilo 25 let pojištění a dosažení důchodového věku. V období 2010 až 2018 se doba pojištění zvyšuje tak, že v roce 2010 činí 26 let a zvyšuje se o 1 rok až do 2018, kdy bude činit 35 let a dosažení důchodového věku. Důchodový věk ženy s rokem narození 1955 činí u ženy bez dětí: 62 let a 8 měsíců, u ženy s 1 dítětem: 61 let a 4 měsíce, u ženy s 2 dětmi: 60 let, u ženy s 3 dětmi: 58 let a 8 měsíců, u ženy se 4 dětmi: 58 let a 8 měsíců, u ženy s 5 a více dětmi: 57 let a 4 měsíce.

Dále si Vás dovoluji informovat, že od 1.1. 2010 bude změněn systém plných a částečných  důchodů a bude nahrazen systémem třístupňovým. Podle novelizovaného důchodového zákona bude pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. V případě, že pracovní schopnost poklesla:

a)      nejméně o 35%, ale nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně

b)      nejméně o 50%, ale nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu II. stupně

c)      nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně.

S pozdravem

Petra Štěrbová, Dis.

Poradna pro seniory a osoby se zdravotním postižením NRZP ČR

tel.: 266 753 422

www.nrzp.cz