Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů

Autor Dagmar Sochorová
Předmět ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů
Dotaz Dobrý den, děkuji za odpověď. Já jsem ovše neuvedla jednu důležitou skutečnost, a sice, že má sice půl roku do důchodu, ale předčasného. Samozřejmě, že do toho předčasného půjde ze zdravotních důvodů, ale co do té doby? /listopad 2013/. Hledala jsem na internetu různé možnosti a dočetla jsem se, že pokud předloží lékařské potvrzení s nedoporučením dále na pracovišti pobývat, zaměstnavatel mu do 15. dne doručené lékařské zprávy je povinen najít jiný druh práce, jinak je to důvod k rozvázání pracovního poměru. Má v tom případě nárok na odstupné? A když ne, tak aspoň na peníze z pracovného úřadu? V jeho případě bude zaměstnavatelka dělat potíže, protože na jinou práci ho převést nelze a ona si ho tam bude chtít držet co nejdéle. S pozdravem D.Sochorová

Odpověd na dotaz:

Vážebná paní Sochorová,

pokud přinese Váš manžel zaměstnavateli potvrzení od lékaře, že nemůže vykonávat práci, kterou vykonává, zaměstnavatel by mu měl nabídnout jiné vhodnější pracovní místo. Pokud jej však nemá, může ukončit se zaměstnancem ze zdravotních důvodů pracovní poměr. V takovénm případě nárok na odstupné není. Váš manžel by mohl řešit věc tak, že pokud by ukončil pracovní poměr, tak by si platil sociální pojištění sám, oněch půl roku, než by měl nárok na předčasný důchod.

S pozdravem Václav Krása

Vážená paní, rád jsem Vám poradil, a pokud budete opět potřebovat mojí radu, můžete se na mě kdykoliv obrátit s dotazem. Dovoluji si Vás poprosit také o pomoc. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, jejíž jsem předsedou, se v souvislosti s neustálým snižováním podpory státu, dostala do velmi složité finanční situace. Má povolenou sbírku. Pokud byste mohla Vy osobně, nebo někdo z Vašich blízkých přispět jakoukoliv částkou na tento sbírkový účet, velmi by nám to pomohlo při další důsledné obhajobě práv a zájmů osob se zdravotním postižením a jejich blízkých.

Číslo účtu je: 248896031 / 0300. Podrobnosti ke sbírce najdete na webu www.nrzp.cz. Předem Vám děkuji za Vaši snahu nám pomoci.