Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Snížení invalidního důchodu

Autor Naďa Bartošíková
Předmět Snížení invalidního důchodu
Dotaz

Dobrý den,dne 26.8.2010 mi byl snížen invalidní důchod 3.stupně na 1.stupeň,ale nemám ještě rozhodnutí z Prahy,co to pro mě znamená a kdy se musím přihlásit na ÚP a kdo bude za mě platit pojištění,pokud nachci na ÚP?Děkuji za odpověď.Bartošíková

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Bartošíková,

pokud Vám byl snížen ID ze III. stupně na I. stupeň, budete plný důchod pobírat ještě po následujících 13 měsíců. Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím, doporučuji Vám tento postup.

 

Od 1. ledna 2010 mohou žadatelé o důchod podat proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení námitky. Až dosud bylo rozhodnutí ČSSZ konečné a jedinou možnost obrany představovala soudní cesta. Podání námitek však není zcela bez úskalí. Pokud žadatel námitky neuplatní, nemůže se později obrátit na soud a žádat soudní přezkum rozhodnutí ČSSZ. Soud by takovou žádost odmítl s odůvodněním, že žadatel nevyčerpal všechny možnosti obrany. Lhůta pro podání námitek také není příliš dlouhá – námitka musí být uplatněna do 30ti dnů od doručení rozhodnutí o důchodu a žadatel ji musí zaslat přímo ČSSZ. Pokud ji omylem zašle soudu, nikoli ČSSZ, riskuje, že 30ti denní lhůta uplyne marně. Soud totiž nemá povinnost postoupit omylem doručenou námitku správnému adresátovi. Po uplynutí lhůty už není šance na jakoukoli změnu. Námitka se podává na ČSSZ, a to prostřednictvím OSSZ. Domnívám se, že je lepší podat námitku prostřednictvím OSSZ, protože ČSSZ se stejně obrátí na OSSZ o informace. Takže to znamená, že adresovat námitku budete na ČSSZ, ale podáte ji na OSSZ. Upozorňuji Vás ještě, že námitka nemá odkladný účinek, to znamená, že důchod Vám bude odebrán. Pokud námitka bude přijata, případně budete se dále soudit a vyhrajete, tak Vám důchod bude zpětně vyplacen.

Doporučuji Vám dále se přihlásit se na ÚP jako uchazečka o zaměstnání. Vzhledem k tomu, že jste ID I. stupně a zároveň budete vedena jako uchazečka o zaměstnání, bude plátcem zdravotního pojištění za Vás stát. Pokud jde o sociální pojištění, je situace poněkud jiná. Pokud budete v evidenci ÚP, bude Vám minimálně jeden rok započítávana doba nároku na starobní důchod. Pokud je Vám více než 55 let, tak Vám budou započítávány 3 roky do nároku na starobní důchod. Po té byste měla platit alespoň minimální sociální pojištění, aby Vám byly počítány léta do nároku na starobní důchod.

S pozdravem Václav Krása