Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

sleva na invaliditu

Autor Jarmila Hurtíková
Předmět sleva na invaliditu
Dotaz

Dobrý den, pracuji jako mzdová účetní a chtěla bych se zeptat, zda lze zaměstnanci uplatnit slevu na invaliditu na dani. Zaměstnanec do r. 2009 pobíral invalidní důchod. V tomto roce mu invalidní důchod zanikl z důvodu souběhu se starobním důchodem. Na OSSZ zaměstnanci vystavili posudek, že je nadále invalidní, na základě tohoto rozhodnutí mu finanční úřad vystavil potvrzení o spnění podmínek pro uznání slev na dani podle § 35ba odst. 1 písm. c. Takže zaměstnaci uplatňuji slevu na invaliditu. V letošním roce dovršil věk 65 let. V jednom účetním časopise jsem četla, že slevu na invaliditu na dani si může uplatnit poplatník, který nedovršil 65 let. Přestože jsem zákon o daních z příjmů prostudovala, omezení 65 let jsem tam nenašla. Proto vás žádám o radu, zda lze slevu na invaliditu uplatnit poplatníkovi staršímu 65 let. Děkuji.

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Hurtíková,

osoba starší 65 let již nemůže využívat slevu na dani ze mzdy pro invaliditu.

S pozdravem Václav Krása

 

Vážená paní Hurtíková,

pan předseda NRZP ČR Bc. Krása mi předal k vyřízení Váš dotaz. Ačkoli si jej již po několikáté podrobně čtu, „trochu jsem se ztratil“ ve Vámi uváděných termínech. Cituji „Zaměstnanec do r. 2009 pobíral invalidní důchod.“ a „V tomto roce (pozn. 2012? nebo 2009?) mu invalidní důchod zanikl z důvodu souběhu se starobním důchodem.“ dále „V letošním roce dovršil věk 65 let.“? Protože mi není úplně zřejmé, jaká je situace v konkrétním případě Vašeho zaměstnance, odpovím obecně.

Podle § 35ba, odst. 1, písm. c), d), zák.č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů se u poplatníků pobírající invalidní důchod I. a II. stupně daň snižuje o 2.520,- Kč ročně a u poplatníků pobírající invalidní důchod III. stupně o 5.040,- Kč ročně. A to až do zániku nároku na invalidní důchod vzniklého souběhem nároků na invalidní důchod a starobní důchod.

Podle § 29, odst. 4) a 5), zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění má pojištěnec nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku 65 let a splnil podmínky nároku na invalidní důchod stanovené v § 38 písm. a) nebo b), nebo též, jestliže dosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let, pokud mu zanikl nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně podle § 61b.

Z uvedeného vyplývá, že dosáhnutím 65 let věku se pojištěnci/zaměstnanci automaticky mění (překlápí se) jeho invalidní důchod na starobní. V souvislosti s tím jeho nárok na invalidní důchod automaticky zaniká. Proto není příliš podstatné potvrzení OSSZ o trvající invaliditě, neboť sleva je vázána výhradně na výplatu „invalidního důchodu“, nikoliv na skutečnou, faktickou invaliditu. Proto má pojištěnec/zaměstnanec naposledy nárok na uvedenou slevu na dani za zdaňovací období, v kterém dosáhl 65 let věku (rok souběhu nároků). V následujícím zdaňovacím období po dosažení 65. roku věku, jako poživatel starobního důchodu, nemůže tuto slevu již uplatnit. A to přesto, že je i nadále fyzicky a fakticky invalidní.

JUDr. Zdeněk Žižka
Legislativní odbor NRZP ČR