Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Práce pro osoby se zdravotním postižením

Autor M. Tégl
Předmět Práce pro osoby se zdravotním postižením
Dotaz

Vážený pane Kráso,

rád bych se na Vás obrátil ještě s tímto jedním dotazem, jehož odpovědí si nejsem zcela jist: mohu se jako pobiratel PID dle par. 39 odst. 1. písm. a) z. 155/95 Sb. zároveň ucházet o místa pro osoby  se zdravotním postižením, která nabízejí klasické úřady práce? Nebude mi pak důchod odňat?

Popř. bylo by lepší raději hledat vhodné zaměstnání při PID prostřednictvím specializovaných agentur, které zprostředkovávají podporované zaměstnání či vyhledávají vhodná pracovní místa pro plně invalidní lidi?

Děkuji za radu. M. Tégl. 

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Tégle,

v případě, že nemáte přiznán důchod podle § 39, ve kterém je uvedena klauzule, že jste osobou, která může pracovat za zcela mimořádných podmínek, tak je velmi problematické, abyste ve větším rozsahu pracoval. Pokud budete pracovat na plný úvazek, vzniká nebezpečí, že Vám důchod bude překvalifikován na nižší stupeň, nebo odejmut. je velmi pravděpodobné, že ÚP Vás ani nezaeviduje jako uchazeče o zaměstnání, ale poze jako zájemce o práci, což je určitý rozdíl. Z tohoto důvodu bych Vám doporučoval zaměstnání pouze na 1/3 pracovního úvazku.

S pozdravem Václav Krása