Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Práce při PID

Autor Věrka
Předmět Práce při PID
Dotaz

Dobrý den, minulý měsíc mi byl přiznán PID. Je tam taky napsáno, že nejsem schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek a že nesplňuji podmínky ust.par.6 vyhl.359/2009 Sb. Znamená to, že si nesmím vůbec přivydělat ani občas brigádně v případě ustálení a či zlepšení mého zdravotního stavu. Děkuji za odpověď Věrka

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Věro,

předal jsem Váš dotaz do poradny NRZP ČR.

S pozdravem Václav Krása

Dobrý den, Věrko,

předseda naší organizace, Bc. Krása, mi předal k vyřízení Váš dotaz týkající se souběhu Vašeho invalidního důchodu s výdělečnou činnosti.

 

Nejprve bych ráda trochu objasnila Vaše tvrzení týkající se invalidního důchodu. Jelikož od ledna 2010 je účinná novela zákona č. 155/1995 Sb., o sociálním zabezpečení, nebyl Vám patrně přiznán „plný invalidní důchod“, ale „invalidní důchod III. stupně“.

 

Trochu mne překvapuje, formulace „není schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek“, určitě by bylo lepší, pokud byste nám mohla kopii tohoto rozhodnutí zaslat buď poštou nebo e-mailem oskenované, pak bychom Vám byli schopni lépe poradit.

 

Obecně lze říci, že při pobírání důchodu všech stupňů se skutečně může pracovat, a to i na dobu neurčitou při uzavřené pracovní smlouvě podle Zákoníku práce. Podle stávající právní úpravy není ani omezena ani výše výdělku.

 

Doporučováno je např. podnikání, protože si zdravotně postižený může upravit svůj pracovní režim tak, aby  mu vyhovoval, vzhledem k jeho zdravotnímu stavu. Dále pak dohoda o provedení práce (max. rozsah 150 hod./rok), dohoda o pracovní činnosti (max. rozsah 80 hod./měsíčně), ale i pracovní úvazky, lépe však zkrácené.

 

Pouze bych chtěla upozornit na to, že zejména při pobírání invalidních důchodů II. a III. stupně je důležité, aby inv.občan před nástupem do zaměstnání konzultoval svou situaci se svým ošetřujícím odborným lékařem. Probral s ním vhodný rozsah pracovního nasazení a tím měl dáno, že prací si nebude svůj zdravotní stav zhoršovat.

 

Jen pro Vaši informaci přikládám vysvětlení co jsou to „zcela mimořádné podmínky“ dle Vyhl. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity

(vyhláška o posuzování invalidity).

 

§ 6

 

Zcela mimořádné podmínky

 

            Zcela mimořádnými podmínkami, za nichž je pojištěnec schopen výdělečné činnosti v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 %, se rozumí zásadní úprava pracovních podmínek, pořízení a využívání zvláštního vybavení pracoviště, zvláštní úpravy stávajících strojů, nástrojů, používání zvláštních pracovních pomůcek nebo každodenní podpora nebo pomoc na pracovišti formou předčitatelských služeb, tlumočnických služeb nebo pracovní asistence.

 

S pozdravem

Bc. Jitka Vrchotová, DiS.
vedoucí poradny pro osoby
se zdravotním postižením a seniory
(+ poradenství ve znakovém jazyce)
tel.(SMS): 736 105 585,  tel. a fax: 266 753 431