Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Práce při ID 3. stupně

Autor Josef
Předmět Práce při ID 3. stupně
Dotaz

Dobrý den pane Krása, jsem v 3. stupni ID a v pracovní rekomandaci mám uvedeno, že jsem plně invalidní dle §39 odst. 1 písm. a) a jsem automaticky osobou s těžším zdravotním postižením podle §67 odst. 2 písm. a) zákona č.435/2004 Sb. v platném znění. Nejsem schopen vykonávat zejména práce: fyzicky náročné práce, práce ze zvýšenou zátěží dolních končetin dl. stáním a chůzí, práce v nepřiznivých klimat. podmínkách a práce bez možnosti dodržování režimových opatření. U posudkové komise mi bylo rečeno, že pracovat mohu a délku pracovní doby mám vždy uvážit na co se budu cítit [tedy plný nebo částečný úvazek]. Již jsem pracoval ve třech chráněných dílnách [v 1. na 4h, v 2. a 3. na 7.5h], vždy bez problémů. Nyní jsem si našel práci [nejedná se o chráněnou dílnu], kde se jedná o kancelářskou administrativu na 4h denně s dodržením omezení vyplývajících z pracovní rekomandace. Dnes mi ale zaměstnavatel oznámil, že mě nebude podle pracovního úřadu moc dále zaměstnávat, protože jsem pod písmenem a) a né b). a §39 odst. 4 písm. f) nikde uvedeno nemám. Prý je to teď od října změněné. Přitom já pod ÚP nespadám. Dotazy jsou následující: 1. mám-li písmeno a), znamená to? 2. Existuje písm. b)?Našel jsem si znění zákona [www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-155], ale nikde jsem v něm nenašel ani písmeno a) ani b). Tak jsem z těch všech § docela zmatený, do teď jsem neměl nikdy žádný problém, vždy stačilo doložení o pobírání ID 3. stupně a pracovní rekomandace.

Předem děkuji za odpověď a přeji příjemný den.

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Josefe,

vzhledem k tomu, že důchod Vám byl již určitě stanoven před rokem 2010, tak Váš zaměstnavatel vychází pravděpodobně ze staré právní úpravy, kde § 39 obsahoval v odst. písmeno a) a b). POkud byl invalidní důchod stanoven podle § 39, odst. 1 písmeno b), nebylo žádné omezení pracovní aktivity a odpovídalo to dnešnímu ustanovení § 39, odst. 4, písmeno f), kde se uvádí, že pojištěnec je schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. Váš zaměstnavatel však nepostupuje dobře, protože žádné omezení pracovní aktivity z přiznání ID III. stupně zákon nestanoví. je však možné, že při kontrole přiznání ID III. stupně může dojít k jeho odebrání či snížení stupně, pokud se ukáže, že pracovní aktivita je neodpovídá zdravotnímu omezení. Jinak Váš ID je stanoven podle nového znění zákona podle § 39, odst. 2, písmeno c).

S pozdravem Václav Krása