Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Práce při ČID,odpracované roky pro nárok na star.důch.výše důchodu po skončení ČID.

Autor petra
Předmět Práce při ČID,odpracované roky pro nárok na star.důch.výše důchodu po skončení ČID.
Dotaz PROSBA O RADU, na kolik hodin mohu pracovat, bez rizika ztráty ČID 2.stupně nebo jeho snížení na 1.stupeń: 1. jedná se se o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav ve smyslu ustanovení § 26 zákona 155/1995 Sb.o důchodovém pojištění, v platném znění. 2. invalidní dle § 39 odst.1 zákona č.155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.Jde nadále o invaliditu druhého stupně dle § 39 odst.2 písm.b) cit.zákona. Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla její pracovní schopnost o 55 procent. 3. den vzniku invalidity: trvá. 4.posuzovaná je schopna po vzniku invalidity II.stupně vykonávat soustavnou výdělečnou činnost jen s podstatně menšími nároky na duševní schopnost. Kontroly po 3.letech. Je možné pracoval v cooll centru nebo přímo info centru v přímém kontaktu s lidmi na plný úvazek a administrativa, bez hrozby ztráty ČID či jeho snížení na I.stupeń, na zkrácený úvazek mi práci nedají, na kolik hodin bych pracovat mohla bez hrozby ztráty ČID či jeho snížení na I.stupeń? Má vůbec ekonomicky smysl pracovat na plný úvazek či částečný, abych dosáhla vyššího starobního důchodu po skončení ČID, pobírám jen 5.600 kč, když do starobního zbývá 8 let, tedy pokud dosáhnu odpracované roky na nárok na starobní důchod, dozvěděla jsem se, že při plném se do nějakého roku snad ještě započítavalo 100 procent odpracované roky pro nárok na starobní, ale dnes snad i při plném ID jen 75 procent, a při ČID snad nic, jen pokud člověk pracuje, a ptám se, kolik procent se započítává u ČID pokud práce třeba jen na 3 hodiny a ne na plný úvazek?! Má situace: plný ID 19 let(1992-2010,2011), v době krize ekonomické, snižovali spoustě lidem stupně invalidity, a mne snížili plný inv.důchod na ČID 2.stupně. (Kolik musím mít započtených odprac. roků na nárok na starobní důchod, ročník 1962?). Zahrnula jsem Vás spousty otázek, ale přesto doufám, že mi odpovítě a velice děkuji za pomoc!

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Petro,

pokud máte ID II.  stupně, tak můžete pracovat i na plný úvazek, pokud se jedná o lehčí práci. Je důležité, abyste dělala, protože u ID II. stupně se nezapočítává jeho pobírání jako náhradní doba pro nárok na starobní důchod. Pouze III. stupeň se započítává plně do náhradní doby. Měla byste mít odpracováno 35 let, abyste měla nárok na starobní důchod, ale pokud by došlo ke změně ID na starobní po dovršení věku 65 let, nemusíte mít odpracování plných 35 let.    


S pozdravem Václav Krása

Rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovali Váš čas na prohlédnutí reklam na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji.