Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Posudkový lékař

Autor Anna Mičulková
Předmět Posudkový lékař
Dotaz dobrý den, již od roku 2001 mám problémy s ostruhou na patě. Začínala jsem ozařováním a vším možným až to dospělo k 1. operaci v roce 2004 za dva roky jsem byla na rázové vlně rok 2008 další operace 1.10. 2011 zase mám problémy s patou platila jsem si nějaké injekce, ale bez výsledku, ultrazvuk, magnet vše bez výsledku.Nemohu chodit zažádala jsem si o invalidní důchod a posudková vyhotovila vyšetření: pohyb bez omezení, bez opory, chůze pomalá, kulhavá, usedání s oporou o nábytek, citlivost paty vpravo plantárně, citlivost diastální části achilovy šlachy, dkk bez otoku.Z důvodů dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost pouze o 20 procent pracuji momentálně jako uklízečka na dílně kam jsem byla převedena po pracovním úraze,který se mě stal 2.8. 2010 měla jsem luxaci PIP kloubu 2 prstu pravé ruky 5 měsíců jsem rehabilitovala a bylo mě řečeno, že jde o typ knoflíkové dírky prst bolí nemužu nic sevřít pracovala jsem jako zámečník ručně jsem opracovávala díly, ale nedalo se to po tom úraze tak jsem byla převedena jako úklid na dílnu. Prst je v háji, nemůžu chodit ale vlastně mě nic není a jsem schopna chodit po dílně uklízet? Taky mě bylo dnes řečeno , že i kdyby prst neměla tak mě to nebrání s tím pracovat dělá mě problém něco ukrojit je to pravá ruka.Za úraz nemohu nic jsem neporušila jedna blbá náhoda a už to bylo přišla jsem o peníze asi 3000 kč protože mě dali podepsat rychle novou smlouvu a já si naběhla teď nemůžu chodit 11 let mám to samé pořád dokola pořád je to stejné zuby necty se držím co to dá až to prostě vyhraje nade mnou a už to nejde dál.Je mě 52 let od 16 tvrdě pracuji nevím kam s nohou jaké mám bolesti a vlastně se dovím, že na tu moji nohu není kolonka a tak jsem zdravá jak se můžu bránit já. Hodně lidí má ostruhy manžel jí měl taky jemu pomohlo ozáření a má klid já né. Můžu za to, že jí mám na špatném místě a zasahuje i do achilovky to musím trpet a čekat až bude nějaká kolonka aby se mě mohlo pomoct jak se mám bránit nevím už kudy kam, proto jsem se rozhodla napsat jste to stéblo, kterého se chytám.Děkuji za odpověď. Mičulková Anna

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Mičulková,

předal jsem Váš dotaz do poradny NRZP ČR.

S pozdravem Václav Krása

Dobrý den paní Mičulková,

 

předseda naší organizace, Bc. Krása, mi předal k vyřízení Váš dotaz týkající se Vašeho invalidního důchodu.

 

Podmínky nároku na invalidní důchod je upraven zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Zde přikládám přehled procent, jak je upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, která jsou třeba pro přiznání jednotlivých stupňů invalidity:

I. stupeň – 35 – 49 % - pokles schopnosti výdělečné činnosti

II. stupeň – 50 – 69 % - pokles schopnosti výdělečné činnosti

III. stupeň – 70 % a větší pokles schopnosti výdělečné činnosti

 

Každé zdravotní postižení, stejně jako jeho dopad na život člověka s tímto postižením může být u každého člověka odlišný. To, jak jsou jednotlivá zdravotní postižení posuzována a dle jakých kriterií, je upraveno v textu vyhlášky 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Text této vyhlášky doporučuji zakoupit v některé z prodejen s právní literaturou, případně, když mi napíšete na můj e-mail, mohu Vám tuto vyhlášku zaslat na e-mail. Do tohoto webového prohlížeče ji bohužel vložit nemohu.

V textu vyhlášky můžete vyhledat všechna zdravotní omezení a jejich procentní „ohodnocení“.

Máte-li Vaše více zdravotních omezení, jejich procenta se nesčítají. Posudkový lékař pouze vybere 2 nejzávažnější. U prvního přizná procenta dle rozmezí uvedeného ve vyhlášce, druhý handicap může „ocenit“ max. 10 %. Výsledný počet procent je tedy součtem těchto dvou čísel.

Stejným způsobem může posudkový lékař ohodnotit zdravotní stav žadatele o důchod jako velmi dobrý (např. dobře kompenzovaný léky nebo vhodnou pomůckou) a může až 10 % odečíst.

Vždy tedy počítejte, že procentuální rozmezí z vyhlášky muže být plus mínus o 10 % větší.

Doporučuji text vyhlášky prostudovat, případně je konzultovat s Vaším ošetřujícím lékařem. Nám hodnocení Vašeho zdravotního stavu nepřísluší, protože nikdo z nás, pracovníků NRZP ČR není lékař. Zdravotní stav je oprávněn a povinen posuzovat výlučně lékař referátu lékařské posudkové služby pověřený posuzováním zdravotního stavu pro příslušnou správu sociálního zabezpečení.

Žádosti o přiznání invalidního důchodu sepisuje s občany okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle místa trvalého pobytu občana.

 

Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna sepsat žádost o důchod; nesmí odmítnout sepsání žádosti, a to i když má za to, že občan nesplňuje podmínky stanovené pro nárok na tento důchod nebo není-li žádost občana doložena potřebnými doklady.

 

Bohužel jako poradce neumím posoudit zda-li pokles Vaší pracovní schopnosti byl posouzen správně.

 

V případě pochybností doporučuji podat námitky proti rozhodnutí a následně potom žalobu k soudu.

 

Je třeba vyčkat doručení rozhodnutí ČSSZ.Proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení lze podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení.

 

Námitky lze podat u orgánu, který rozhodnutí vydal, tedy přímo u ČSSZ, nebo u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ). O námitkách rozhoduje ČSSZ, přičemž může rozhodnout i v neprospěch účastníka. Podání námitek je řádný opravný prostředek ve správním řízení – absolvování námitkového řízení, ať již úspěšné nebo neúspěšné, je tedy nezbytným předpokladem k tomu, aby se věcí mohl zabývat soud v rámci případné později uplatněné správní žaloby.

 

Pokud Vám nebude vyhověno ani v rámci námitkového řízení, máte dále právo podat správní žalobu.

 

Správní žalobu podáváte ke Krajskému soudu dle místa trvalého bydliště (v případě, že máte trvalé bydliště v Praze, podáváte žalobu k Městskému soudu) ve lhůtě do 60 dnů od doručení vyjádření k Vašim námitkám.

Soudní výlohy nehradíte ani v případě neúspěchu žaloby.

 

Proti nepřiznání nebo odebrání invalidního důchodu se nelze odvolat, lze pouze využít výše zmíněné opravné prostředky. Posudek o invaliditě není rozhodnutím, pouze podkladem pro rozhodnutí, nelze tedy proti němu podávat opravné prostředky.

 

Budete-li potřebovat pomoc při sepisování námitek, případně následné správní žaloby, můžete využít služeb některé z našich bezplatných poraden v Praze nebo v regionech. Potřebné kontakty a konzultační hodiny naleznete na www.nrzp.cz (odkaz Poradenství NRZP ČR) nebo můžete použít tento přímý odkaz:

http://www.nrzp.cz/poradenstvi-sluzby/poradna-nrzp-cr/456-poradenstvi-nrzp-rozdelovnik.html

 

S pozdravem

Bc. Jitka Vrchotová, DiS.
vedoucí Poradny NRZP ČR
(+ poradenství ve znakovém jazyce)
tel.(SMS): 736 105 585,  tel. a fax: 266 753 431

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Partyzánská 7, 170 00, Praha 7- Holešovice
budova Pražské teplárenské, 3. patro, dveře č. 332

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR děkuje za podporu Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR,  Úřadu Vlády ČR, Magistrátu hl.m.Prahy a spolupracujícím partnerům.

Váš dotaz i odpověď na něj je po nezbytnou dobu uložen v poradně. Slouží výhradně pro potřeby poradny a ke zkvalitňování našich služeb. Žádné vámi svěřené informace nejsou poskytovány třetím osobám. Všechna data jsou chráněna v souladu se zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů.
Pokud s ukládáním vašich e-mailů nesouhlasíte, informujete nás a vaše zprávy budou po zodpovězení vymazány.