Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Pohyblivé složky platu a výpočet dávek NP pro neschopenku

Autor Věra
Předmět Pohyblivé složky platu a výpočet dávek NP pro neschopenku
Dotaz

p

Dobrý den pane Krása,

obracím se na Vás s tímto dotazem. Pobírám ČID 1. stupně. Po více jak roce DPN jsem ve svých 56 letech chtěla nastoupit zpět do práceli v květnu 2014 . Přestože moje nemoc (anxiosně depresivní stav v souvislosti se syndromem vyhoření vzniklým z nadměrného pracovního zatížení a stresu) vznikla na pracovišti, byla jsem propropuštěna pro nadbytečnost. Práce v logistice..Podařilo se mi ihned návazně sehnat nové místo, které jsem musela ale ze zdravotních důvodů změnit a nyní už se můj stav ještě zhoršil a ošetřující lékařka mi dala neschopenku.

U nového zaměstnavatele jsem teprve od 27.10. a můj plat se skládá z menší pevné složky (8000 CZK) a pohyblivých složek (15000 - fond vedoucího, jazykový příplatek atd), celkem tedy 23.000 hrubého..

Z jaké částky budou vypočteny moje dávky na DPN? Pracuji od poslední DPN celkem 6 měsíců v navzujících pracovních poměrech: Slyšela jsem, že se při výpočtu posuzuje výdělek za posledních 12 měsíců. Jsem od roku 2008 stále v pracovním poměrech bez přerušení pracovního poměru.r

Budu Vám velmi vděčna za rychlou odpověď,

Děkuji moc

Věra

 

Odpověd na dotaz:

Dobrý den paní Věro, 

pan předseda Mgr. Krása mi předal k vyřízení Váš dotaz. Vaše otázka není úplně typická, proto se na ní neodpovídá lehko. Mám za to, že podle platného znění zákona č. 187/2006 Sb., zákon o nemocenském pojištění, je rozhodným obdobím pro výpočet Vaší nemocenské (dávky v DPN) 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém Vám vznikla sociální událost. Tedy pokud jste nastoupila na neschopenku v listopadu 2014, tak je to předchozích 12 kalendářních měsíců až do konce měsíce října 2014. Ovšem z této doby je, ve smyslu § 18 odst. 7 písmeno c), vyloučeno období, kdy jste byla v pracovní neschopnosti a pobírala jste dávky v DPN. Za toto období se Vám nevypočítává denní vyměřovací základ, proto je denní vyměřovací základ počítán počínaje dnem Vašeho opětovného nástupu do práce v květnu 2014.

Nepochopil jsem z Vašeho dotazu, zda jste k původnímu zaměstnavateli nastoupila a on Vám dal následně výpověď pro nadbytečnost a Vy jste v takovém případě ještě pracovala 3 měsíce (výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po výpovědi dané zaměstnavatelem) a poté jste obdržela tříměsíční odstupné, nebo jste k původnímu zaměstnavateli již vůbec nenastoupila a on Vám pouze vyplatil 5, eventuelně 6 měsíčních platů. Vy jste tedy začala pracovat okamžitě u jiného zaměstnavatele.

Pokud tedy odpovím obecně, mám za to, že za tuto dobu, kdy jste po dlouhé pracovní neschopnosti znovu nastoupila do práce, se Vám sečtou všechny příjmy z pracovních poměrů včetně vyplaceného odstupného od původního zaměstnavatele (ve smyslu § 5 odst. 2, písmeno b) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v platném znění) a z tohoto součtu Vám vznikne denní vyměřovací základ. Pokud se ptáte na Vašeho aktuálního zaměstnavatele, tak mám za to, že v tomto případě bude započítána pouze fixní část mzdy (pevná složka 8 000 Kč), neboť na pohyblivou část mzdy Vám může vzniknout nárok, ale také nemusí.

Vy jste však navíc ještě poživatelkou ID I. stupně a tato skutečnost může do výpočtu ještě pravděpodobně zasáhnout. Protože je Váš případ ne zcela typický, mám za to, že toto fórum není místem, kam byste se měla se svým dotazem obracet. Pro zcela přesnou odpověď na Vaše otázky Vám proto doporučuji obrátit se na Českou správu sociálního zabezpečení, kde mají pro tyto účely zřízenu speciální telefonní linku a kde by Vám měli podat vyčerpávající a zcela správnou odpověď. Jsem však přesvědčen o tom, že Vám tuto otázku bude umět zodpovědět i mzdový účetní Vašeho zaměstnavatele, který je pro tyto účely speciálně školen.

Věřím, že Vám tento dotaz v této formě bude postačovat a přeji Vám, ať se Vám případně dostane rychlého doplnění případných nejasností.

 

JUDr. Zdeněk Žižka
Legislativní odbor NRZP ČR