Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Podpora v nezaměstnanosti

Autor Dana Pokorná
Předmět Podpora v nezaměstnanosti
Dotaz

Pracovala jsem po ukončení evidence na úřadu práce dva a půl měsíce a onemocněla jsem. Po čtrnácti dnech se mnou ve zkušební době byl rozvázán prac. poměr. Po nemoci jsem nastoupila do dalšího zaměstnání, kde pracujiadu práce, ale budu z té doby vlastně měsíc v pracovní neschopnosti. Započte se i tato doba nemoci a budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. třetí měsíc a musím jít nyní na operaci, která se nedá odkládat. Pokud se mi stane to samé a bude se mnou opět ukončen pracovní poměr, budu sice půl rok mezi evidencemi zaměstnaná, pro případnou podporu od úřadu práce?

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Pokorná,

Váš dotaz jsem poslal do poradny NRZP ČR.

S pozdravem Václav Krása

Dobrý den,

obdržela jsem Váš dotaz k vyřízení od pana Václava Krásy a zasílám následující odpověď.

Z Vašeho dotazu jsem vyrozuměla, že jste po evidenci na úřadu práce jako uchazečka o zaměstnání byla 2,5 měsíce zaměstnána, ve zkušební době jste onemocněla a po 14 dnech nemoci s Vámi zaměstnavatel ukončil pracovní poměr ve zkušební době. Nyní jste zaměstnána u jiného zaměstnavatele.

Hlavní podmínkou pro nárok na podporu v nezaměstnanosti je, že v posledních 3 letech máte odpracováno alespoň 12 měsíců.

Pokud jste však v posledních 3 letech již byla evidována na úřadu práce jako uchazečka o zaměstnání a pobírala podporu v nezaměstnanosti mohou nastat 2 možnosti řešení:

V první případě mohla nastat situace, že jste nevyčerpala celou tzv. podpůrčí dobu (tj. dobu, po kterou jste měla nárok na podporu v nezaměstnanosti a která činí u uchazeče o zaměstnání do 50 let věku 5 měsíců, nad 50 do 55 let věku 8 měsíců, nad 55 let věku 11 měsíců). Pokud jste nevyčerpala celou svou podpůrčí dobu a po uplynutí části podpůrčí doby jste získala zaměstnání v délce alespoň 3 měsíců, máte nárok na podporu v nezaměstnanosti při nové evidenci znovu po celou podpůrčí dobu. Jestliže jste pracovala dobu kratší než 3 měsíce, máte nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby.

V druhém případě mohla nastat situace, že Vám uplynula celá podpůrčí doba a nárok na podporu v nezaměstnanosti vznikne v případě, že jste po skončení evidence na úřadu práce odpracovala alespoň 6 měsíců.

Je tedy nutné zjistit si kolik jste vyčerpala podpůrčí doby a dle toho se pak snažit odpracovat min. 3 nebo 6 měsíců.

S pozdravem

Petra Štěrbová, Dis.

Poradna pro seniory a osoby se zdravotním postižením NRZP ČR

tel.: 266 753 422

 

www.nrzp.cz