Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Podnikání a plný invalidní důchod (aktuální stav k srpnu 2008)

Autor Nepřeji si uvést jméno ani e-mail v odpovědi na internetu
Předmět Podnikání a plný invalidní důchod (aktuální stav k srpnu 2008)
Dotaz

Vážený pane Kráso,

v příspěvcích jsem již našel Vaše odpovědi na dotaz ohledně podnikání při PID. Ale bohužel nevím, jaký je aktuální stav (dnes tedy ke dni 3.8.2008).

Mám PID (3 diagnózy). Nejsem schopný práce i za zvláště ulehčených podmínek - tam zejména  z důvodu psych. onemocnění v kombinaci s dalšími onemocněními. Nicméně bych rád zkusil podnikat v olbasti "internetového podnikání".  Myslím, že bych to zvládl z domova. Buď "to" zvládnu sám, příp. uvažuji  o tom, že mi  bude pomáhat obchodní partner.

Není tedy nadále žádné omezení pro podnikání při PID? Je-li nějaké omezení, velmi prosím o informaci, jaké v této oblasti existuje. Mám zároveň průkaz ZTP.

Děkuji Vám za odpověď.

Odpověd na dotaz:

Vážený pane,

k odejmutí nároku na výplatu plného invalidního důchodu, pokud byl stanoven dle § 39 odst. 2 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, může dojít pouze na základě výrazné změny zdravotního stavu nebo podmínek za kterých byl původně tento důchod přiznán. Pracovní aktivita nemá na přiznání či odebrání takového důchodu žádný vliv. Důchod je přiznán na trvale zhoršené životní a pracovní podmínky příjemce důchodu. Pokud však byl přiznán plný invalidní důchod podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, může dojít k odebrání důchodu při pracovní aktivitě, protože tento důchod je stanoven s ohledem na aktuální zdravotní potíže a přepokládá, že tyto aktuální zdravotní potíže zabraňují výdělečné činnosti.

 

S pozdravem.

Václav Krása