Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

PID v rámci pracovního úrazu

Autor Horáková
Předmět PID v rámci pracovního úrazu
Dotaz

Dobrý den. Mám uzavřený pracovní poměr na dobu neurčitou. Měla jsem pracovní úraz a nyní mi byl přiznán plný invalidní důchod. Má zaměstnavatel nárok ukončit se mnou pracovní poměr? Současnou práci nemohu vykonávat. Pokud by mi zaměstnavatel nabídl jinou práci, kolik hodin mohu dělat a když ji nepřijmu, zda dostanu nějaké odstupné. Děkuji za odpověď. Horáková

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Horáková,

předal jsem Váš dotaz k zodpovězení JUDr. Hutařovi z poradny NRZP ČR, odpověď viz níže.

S pozdravem

Václav Krása

V případě pracovního úrazu, který má za následek plnou invaliditu, je dán výpovědí důvod na straně zaměstnavatele podle ustanovení §52 písm. d) ZP. Může dojít i k ukončení dohodou ze stejného důvodu. V obou těchto případech bude mít paní nárok na odstupné ve výši minimálně dvanácti měsíčních platů. Pokud jde o možnost dalšího zaměstnání, bude záležet na tom, jaké jsou následky úrazu. Podle stávající právní úpravy by zřejmě bylo možné pracovat i na plný úvazek (předpokládám, že by mohlo jít o postižení uvedené v příloze 3). Problémem to však může být od nového roku, kdy vstoupí v platnost nová vyhláška o posuzování invalidity. Takže paní by si měla ujasnit, zda má zájem na trvání pracovního poměru s omezením rozsahu a výdělku s tím, že by ji zaměstnavatel doplácel v rámci náhrady škody za úraz do výše průměrného měsíčního výdělku z doby před úřadem nebo zda dojde k ukončení pracovního poměru buď výpovědí ze strany zaměstnavatele podle §52 odst. 1 písm. d) s tím, že kromě důchodu by ji zaměstnavatel doplácel do výše předchozího průměrného výdělku. Nebylo by dobré, aby paní končila pracovní poměr výpovědí, kterou by sama podávala.