PID a ÚP

Dobrý den, jsem již skoro rok na nemocenské. Dne 12.11.09 jsem byl u posudkové komise, kde mi bylo sděleno, že pokud splním zákonné podmínky (a ty určitě splním, neboť je mi 56 let a nepřetržitě pracuji v podstatě od 18-ti let) bude mi se dnem ukončení nemocenské přiznán PID podle odstavce a). Prý vyzvou praktickou lékařku a ta mi musí po jejich výzvě neprodleně ukončit nemocenskou. Problém je ale v tom. že jsem nedostal ale žádný doklad o přiznání PID (ten mi prý přijde do tří měsícú), takže se vlastně nemám ani čím prokazovat. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohu pracovat a budu muset ukončit okamžitě po ukončení nemocenské pracovní poměr dohodou. Takže pro me vznikne asi tříměsíční nejistota. MOHU SE DO DOBY, NEŽ MI PŘIJDE VYJÁDŘENÍ O PŘIZNÁNÍ PID ZAREGISTROVAT NA ÚŘAD PRÁCE, ABYCH MĚL JISTOTU, ŽE SE NEOCITNU V PROBLÉMECH Z DŮVODU NEPLACENÍ ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ?
 
Josef

Vážený pane Josefe,

pravděpodobně Vám na ÚP budou dělat potíže s registrací jako uchazeče o práci (PID podle písm. a). Doporučuji Vám, abyste na registraci trval. Nejde ani tak o pojištění, protože PID Vám bude přiznán od data žádosti a tudíž  budete po celou dobu zdravotně pojištěn. Jde spíše o Vaše právo být registrován jako nezaměstnaná osoba ucházející se o zaměstnání.

 S pozdravem Václav Krása