Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

OZP

Autor Popelář
Předmět OZP
Dotaz

Dobrý den pane Krása, jsem starobní důchodce a mám ZTP. Potřebuji získat od úřadu práce rozhodnutí že jsem osoba zdrav. znev.Chci dělat brigádu a  zaměstnavatel to potřebuje. Chci se zeptat, jestli se musím na  ÚP nahlásit- což mi připadá jako blbost, nebo jak mám vlastně postupovat. Děkuji za odpověď.

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Popeláři,

vzhledem k nepřítomnosti pana předsedy Václava Krásy jsem převzala Váš dotaz k vyřízení a sděluji následující.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění stanoví v § 67, že osobami se zdravotním postižením jsou mimo jiné (vedle poživatelů plných a částečných invalidních důchodů) i fyzické osoby, které jsou rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými.

Dále je stanoveno, že za zdravotně znevýhodněnou osobu se považuje fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Skutečnost, že je člověk osobou se zdravotním postižením se v tomto případě dokládá rozhodnutím úřadu práce.

Z uvedeného tedy vyplývá, že je sice nezbytné se obrátit se žádostí o posouzení toho, zda jste osobou zdravotně znevýhodněnou na místně příslušný úřad práce, avšak neznamená to, že se na úřad práce obrátíte jako uchazeč o zaměstnání, pouze zde požádáte, o posouzení zdravotního stavu,resp. o vydání příslušného potvrzení, nikoli o registraci jako uchazeč o zaměstnání.

Přeji Vám hezký den.

S pozdravem.

JUDr. Lucie Víšková

poradce NRZP ČR

tel: 266 753 422