Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

OSVČ a plný invalidní důchod

Autor Papajová
Předmět OSVČ a plný invalidní důchod
Dotaz

Dobrý den,

OSVČ byl přiznán plný invalidní důchod podle § 39, odst. 1, písm. a). OSVČ má dva zaměstnance a spolupracují manželku. Sám nepracuje a jen na práci zaměstnanců dohlíží. Musí skončit se živností, aby mu nebyl odebrán plný invalidní důchod? Moc děkuji za odpověď.

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Papajová,

předal jsem Váš dotaz do poradny NRZP ČR.

S pozdravem Václav Krása

 

 

 

Dobrý den,

 

Přiznání plného invalidního důchodu podle ustanovení § 39 odst. 1 písm. a) zákona o důchodovém pojištění není důvodem pro skončení výkonu samostatné výdělečné činnosti. Pro tento závěr uvádím dva základní argumenty.

  1. Neslučitelnost výkonu samostatné výdělečné činnosti existovala v zákoně 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění v počátcích jeho účinnosti kdy relevantní část § 39 zněla

 

      § 39

 

      (1) Pojištěnec je plně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu

a) poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 %, nebo

 

b) je schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek.

 

      (2) Pojištěnec není plně invalidní, jestliže vykonává samostatnou výdělečnou činnost, s výjimkou samostatné výdělečné činnosti vykonávané za zcela mimořádných podmínek [odstavec 1 písm. b)], nebo je výdělečně činný v cizině.

 

Ustanovení  odstavce 2 však bylo zrušeno zákonem č. 134/1997 a to s účinností od 26.6. 1997. Je tedy zcela jasné, že bylo a nadále je úmyslem zákonodárce umožnit výkon samostatné výdělečné činnosti i osobám plně invalidním a pobírajícím plný invalidní důchod

(pokud by měli být poživatelé důchodu vyloučeni muselo by na to být zvláštní ustanovení).

 

  1. Již ze samotné podstaty samostatné výdělečné činnosti vyplývá, že invalidní občan má daleko  větší možnosti regulovat rozsah a obsah výdělečné činnosti podle aktuálního zdravotního stavu než člověk v pracovním poměru.

Tím netvrdím, že o invalidní důchod nemůže OSVČ přijít. Důvodem však nemůže být fakt, že vykonává samostatnou výdělečnou činnost.

 

JUDr. Jan Hutař