Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

osoba zdravotne znevyhodnena

Autor RÁLIŠ KAREL
Předmět osoba zdravotne znevyhodnena
Dotaz

stal jsem se osobou zdravotne znevyhodněnou a mám nastoupit do zaměstnání. Zaměstnavatel mně přeřadil na jinou a méně placenou práci. Muže mi snižit plat když to je přeřazení ze zdravotních duvodu. Díky za radu a odpověd. Ráliš Karel

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Ráliši,

pokud k přeřazení na méně placenou práci z důvodu zdravotního postižení, tak je třeba rozlišit, zda k zhioršení zdravotního stavu došlo vinou zaměstnavatele, nebo vykonávané práce a nebo k zhorššení zdravotního stavu došlo z jiných příčin. Pokud jste získal statu zdravotně znevýhodněné osoby z dlvodu zaměstnání, tak zaměstnavatel je povinnen Vám doplácet mzdu do původní výše. Pokud však došlo ke zhioršení vašeho zdravotního stavu z jiných příčin, např, úraz mimo pracoviště, pak zaměstnavatel není povinen Vám mzdu doplácet do plné výše. Budete pobírat mzdu , která přináleží k novému pracovnímu uplatnění. zaměstnavatel může na Vás, jako osobu zdravotně znevýhodněnou uplatnit slevu na dani a zároveň by mohl požádat o příspěvek na zřízení chráněného pracoviště, pokud měl s vytvořením tohoto místa nějaké náklady. Tuto informaci byste měl zaměstnavateli sdělit a mohl by to být jeden z důvodů, aby mzdu nesnížil. Pokud zhoršení zdravotního stavu nebylo zapříčiněno zaměstnavatelem.

S pozdravem Václav Krása