Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Odstupné při skončení pracovního poměru dohodou

Autor Václav Liška
Předmět Odstupné při skončení pracovního poměru dohodou
Dotaz

Dobrý den.Chci se zeptatt na toto.Tchýni byl po skoro roční prcovní neschopnosti přiznán invalidní důchod na páteř.Dle zjištení neurologa ma mnohočetné postižení páteře původně měla návrh na operaci ale byl nakonec přehodnocen na méně invazivní léčbu.Tchýně pracovala 20 let u pásové výroby u jedné společnosti a zavédní lékař jí napsal doposudku na zakladě zpráv od posudkového lékaře,neurologa a praktického že nadále nemůže vykonávat dosavadní práci ze zdravotních důvodů,ale v posudku závodního lékaře ani jiném neni uvedeno že jde o nemoc z povolání.Načež ji firma nenabídla nahradni druh lehčí práce ktery by jí ted podle jejiho aktualniho zdravotniho stavu vyhovoval a tak ji nabidla rozvazani pracovniho poměru dohodou s 3 měsíčním odstupným.Chci se zeptat jestli je to v pořadku,protože při ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů ze strany zaměstnavatele nebo dohodou má zaměstnanec nárok 12 měsíční odstupné.Tak by mě zajímalo jestli tento případ splnuje podmínky pro vyplacení takového odstupného.

Děkuji za odpověď,Liška

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Liško,

předal jsem Váš dotaz do poradny NRZP ČR.

S pozdravem Václav Krása

Dobrý den pane Liško,

 

předseda naší organizace, Bc. Krása, mi předal k vyřízení Váš dotaz týkající se odstupného pro Vaši tchýni.

 

Máte pravdu v tom, že v případě, že by se jednalo u Vaší tchýně o pracovní úraz nebo nemoc z povolání, měl by jí zaměstnavatel nabídnout přeřazení na jinou – pro ni vhodnou – pracovní pozici nebo vyplatit odstupné.

 

Pokud jí jiné vhodné místo nabídnout nechce nebo nemůže, pak dochází ke skončení pracovního poměru. A to buď dohodou nebo výpovědí ze strany zaměstnavatele. Jedná se o výpověď dle § 52 písm. d) zák. práce.

 

V tom případě: „Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.

 

V tomto případě je však třeba, aby byla nemoc z povolání uznána na základě lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutím příslušného správního orgánu. Druhou podmínkou pak je skutečnost, že si Vaše tchýně nezavinila nemoc z povolání sama (např. nedbalostí či nedodržováním bezpečnostních předpisů apod.). Pokud tomu tak není, pak odstupné náleží.

 

Zákoník práce však stanovuje také určitá omezení a to tato:

 

§ 386

               (1) Zaměstnanci, který utrpí pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání v pracovním poměru sjednaném na dobu určitou nebo při výkonu práce na základě dohody o pracovní činnosti uzavřené na dobu určitou, přísluší náhrada za ztrátu na výdělku jen do doby, kdy měl tento pracovněprávní vztah skončit. Po této době přísluší náhrada za ztrátu na výdělku, jestliže je možné podle okolností předpokládat, že postižený by byl i nadále zaměstnán. Ostatní práva vyplývající z odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání tím nejsou dotčena.

 

               (2) Utrpí-li pracovní úraz nebo byla-li zjištěna nemoc z povolání u poživatele starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, přísluší mu náhrada za ztrátu na výdělku po dobu, pokud nepřestal být zaměstnán z důvodů, které nesouvisí s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání; nepracuje-li z důvodů, které souvisí s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, přísluší mu náhrada za ztrátu na výdělku po dobu, po kterou by vzhledem ke svému zdravotnímu stavu před pracovním úrazem nebo nemocí z povolání mohl pracovat. Ustanovení § 371 odst. 6 platí i zde.

 

               Celá problematika pracovních úrazů, nemocí z povolání a následného vyplácení rent je poměrně složitá. Budete-li mít proto další dotazy, doporučuji, domluvit si schůzku v naší poradně.

 

               Touto problematikou se zabývá JUDr. Dreslerová, která je v poradně k zastižení vždy v pondělí 10-13 hod., v úterý 9-16 hod., ve středu 9-14.30 hod. a to na tel.: 266 753 422 nebo 739 771 700, e-mailu: dreslerova@nrzp.cz

 

               Schůzku v naší poradně doporučuji předem objednat. Naše poradenské služby jsou poskytovány dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, tedy bezplatně. Podrobné informace o službách naší poradny naleznete na www.nrzp.cz.

 

               S pozdravem  

Mgr. Jitka Vrchotová, DiS.
vedoucí Poradny NRZP ČR
(+ poradenství ve znakovém jazyce)
tel.(SMS): 736 105 585,  tel. a fax: 266 753 431

Vážený pane,

rád jsem Vám poradil, a pokud budete opět potřebovat mojí radu, můžete se na mě kdykoliv obrátit s dotazem. Dovoluji si Vás poprosit také o pomoc. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, jejíž jsem předsedou, se změnou zákona o loteriích, dostala do velmi složité finanční situace. Má povolenou sbírku. Pokud byste mohl Vy osobně, nebo někdo z Vašich blízkých přispět jakoukoliv částkou na tento sbírkový účet, velmi by nám to pomohlo při další důsledné obhajobě práv a zájmů osob se zdravotním postižením a jejich blízkých.

Číslo účtu je: 248896031 / 0300. Podrobnosti ke sbírce najdete na webu www.nrzp.cz. Předem Vám děkuji za Vaši snahu nám pomoci.