Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Nový dotaz

Autor Iveta
Předmět Nový dotaz
Dotaz

Dobrý den, chtěla bych se poradit ,jak mám postupovat, v pro mě dost, nejasné situaci : 

Mám 16 letého syna, který má těžkou formu DMO, pobírá Pnp- stupeň závislosti IV. Od jeho narození jsem byla doma ,abych o něho mohla pečovat (zdr. a soc.poj. mi tedy hradil stát). Nyní syn nastoupil na střední školu do Jedličkova ústavu, kde přes týden bude na internátě.Na víkendy si ho budeme brát domů. Šla jsem se tedy nahlásit na Úřad práce jako uchazeč o zaměstnání a také ,abych se poradila jak mám postupovat dále. Zde mi bylo řečeno, že mám nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale k tomu potřebují potvrzení od OSSZ,že jsem o syna skutečně pečovala. Na OSSZ mi sdělili, že toto rozhodnutí mi mohou vydat až po skončení této péče o syna.A zároveň mi bylo oznámeno, že tím, že syn bude na internátu, nebudu již tedy poskytovatelem převážné části péče a tudíž se mi doba, kdy bude syn studovat již nebude započítávat jako náhradní doba zaměstnání do starobního důchodu a stát by tedy již za mě neplatil zdravotní a sociální pojištění. 

Není prý možné, abych souběžně byla hlavním poskytovatelem péče a zároveň uchazečem o zaměstnání registrovaným na ÚP.

přiznávám, že se v této situaci vůbec neorientuji a není mi jasná spousta věcí,např..

- 1) jak to bude v době synovi nemoci, o víkendech či v době letních prázdnin, kdy syn bude doma a já budu opět hlavní poskytovatel péče ? Mám se opět nahlásit jako osoba pečující ? Mám právo, aby mě případný zaměstnavatel na tuto dobu uvolnil , nebo je to pouze na jeho uvážení?

-2 ) Čím se liší nákup služeb hrazených z Pnp a Smlouva o péči s Jedličkovým ústavem, který bude poskytovat synovi služby na internátě a cenu za tyto služby si vypočítávají ze 70% Pnp ?

V době , kdy syn navštěvoval základní školu a část péče mu poskytoval asistent pedagoga a osobní asistent, kterého jsme hradili z Pnp, jsem také přeci byla hlavní poskytovatel péče bez ohledu na to kolik hodin strávil ve škole či na mimoškolních akcí a  nehrozilo, že se mi tato doba nebude započítávat jako doba náhradního zaměstnání do starob. důchodu .

-3) Mohu být zároveň zaměstnanec a hlavní poskytovatel péče ? Jak to v tomto případě bude s úhradou zdrav. a soc. pojištění ?

Vzhledem k tomu, že ani na OSSZ či na Úřadu práce mi na mé otázky nedokázali odpovědět, se obracím na Vás. Budu ráda za vaši odpověď a zároveń se omlouvám za tak obšírný dotaz.

S pozdravem Dušková

 

Odpověd na dotaz:

Vážená paní,

ukončíte na ÚP institut hlavní pečující osoby a přihlásíte se na ÚP jako uchazečka o zaměstnáíní a současně požádáte o dávku v nezaměstnanosti. Vůbec tomu nerozumím, co má s tím společného OSSZ, protože od roku 2007 pobíráte PnP a všechny tyto dokumenty byly předány z Vaší obce s rozšířenou působností na ÚP. Takže vůbec tomu nerozumím, proč by se k této věci měla vyjadřovat OSSZ. Stejně zůstanete jako vedlejší pečující osoba. Po dobu jednoho roku evidence na Úp je Vám započítávána tato doba do nároku na starobní důchod. Do roka byste si měla sehnat nějaké zaměstnání. zdravotní pojištění je za Vás placeno po celou dobu evidence na ÚP.

S pozdravem Václav Krása