Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

inv. důchod 3. stupně, možnost výdělku

Autor Zajíčková
Předmět inv. důchod 3. stupně, možnost výdělku
Dotaz Dobrý den pane Kráso, obracím se na vás dotazem ohledně možnosti svého pracovního uplatnění. Od narození jsem postižena DMO, nikdy jsem však nežádala o id, snažila jsem se vše zvládnout vlastními silami. V posledních letech se k mým vrozeným zdravotním potížím ještě přidaly další, jako důsledek primárního postižení a tento stav mi neumožňuje pracovní zařazení na plný úvazek. Po rodičovské dovolené jsem se již nemohla ze zdrav. důvodů vrátit do původního zaměstnání, od ledna 2010 jsem registrována na úp,ale od r. 2009 si přivydělávám jako externí redaktorka (z domova a v malém rozsahu, max. 2 hodiny denně). Na doporučení lékaře jsem si žádala o id, 11.11 2010 mi byl přiznán id 3.stupně, konkrétně cituji: - jedná se o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav ve smyslu ustanovení § 2 zákona 155/1995 - je invalidní dle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995, jde o invaliditu třetího stupně dle § 39 odst.2 písm.c) cit. zákona. není schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost o 70 procent a nesplňuje podmínky ustanovení § 6 vyhl. č. 359/2009 Sb. Posudkové lékařky jsem se ptala, co to pro mě prakticky znamená, ona mi sdělila, že mohu dělat to, co dosud, že výše výdělku se nezkoumá, jde prý ale o to, aby výdělečná činnost nebyla soustavná a na plný úvazek. Chtěla jsem se Vás, pane Kráso, zeptat, jaká tedy platí omezení v mém případném zaměstnání? Pokud mi to zdraví dovolí, mohu se nechat zaměstnat na dohodu, brigádně, nebo případně i zkusit osvč jako vedlejší činnost - jak bych potom doložila, že se samostatné výdělečné činnosti opravdu věnuji jen pár hodin týdně? Děkuji za váš čas, který věnujete vedení této poradny a do roku 2011 přeji hodně štěstí a co nejpevnější zdraví. S pozdravem mgr. Zajíčková

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Zajíčková,

žádný právní předpis nestanoví rozsah pracovní činnosti při pobírání ID III. stupně. Škoda, že jste nebyla uznána osobou podle § 39, odst. 4 písmene f), která může pracovat za mimořádných pracovních podmínek. V takovém případě byste mohla pracovat bez omezení. Ve vašem případě Vám doporučuji, aby Vaše pracovní aktivita nepřesáhla přibližně 1/3 pr. úvazku. nezáleží tak na příjmu jako na rozsahu pracovní činnosti. Pokud nepřesáhnete 1/3 pracovního úvazku, domnívám se, že Vám nehrozí odebrání ID.

S pozdravem Václav Krása