Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

ID a podpora v nezaměstnanosti

Autor jitka
Předmět ID a podpora v nezaměstnanosti
Dotaz Dobrý den pane Kráso, chtěla jsem se zeptat zda v případě, že přijde o zaměstnání osoba, která pobírá PID nebo ČID a přihlásí se jako uchazeč o zaměstnání na ÚP, má tato osoba nárok na vyplácení podpory v nezaměstnanosti? Děkuji mockrát za Vaši informaci. Jitka Š.

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Jitko,

pobírání podpory v nezaměstnanosti u osob pobírající ID upravuje především § 29 odst. 2. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

 (2) Uchazečem o zaměstnání se nemůže stát fyzická osoba v době, po kterou
 
a) je uznána dočasně neschopnou práce,
 
f) je invalidní ve třetím stupni 32a), s výjimkou fyzické osoby, která je invalidní ve třetím stupni a je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek 32b).
 
b) vykonává trest odnětí svobody, vykonává ochranné opatření zabezpečovací detenci nebo je ve vazbě,
 
c) pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu, nebo
 
d) je invalidní ve třetím stupni 32a), s výjimkou fyzické osoby, která je invalidní ve třetím stupni a je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek 32b).

To znamená, že pouze osoba, která dne pobírá ČID a nebo PID podle § 39 odst. 1, písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Od 1. ledna 2010 je platná rozsáhlá změna zákona o důchodovém pojištění, která se promítla i do zákona o zaměstnanosti.

S pozdravem Václav Krása