Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Hl.prac.poměr při PID-důvody odebrání PID

Autor Jana Dvořáková
Předmět Hl.prac.poměr při PID-důvody odebrání PID
Dotaz

Dobrý den, manžel má určitou pochybnost ohledně možného rozhodnutí LPK. Je PIDpřes 11let. Špatný zdrav.stav trvá. Následky po úrazu páteře obr. L1-Th12 tříštívá fraktura s mišní lezí. Dgn: těžká spast.paraparesa obou DKK s praktickou akroplegií s výraznou atrofií obou DKK-chůze pomocí 2FH. Nepohybuje prsty na nohou. Citlivost snížena na cca 30%. Prac.schopnost snížena o 66%, nyní 70% - III.stupeň ID, přiznány mimoř.výhody II.stupně, ZTP, označení vozu O1, v r. 2003 přiznán i příspěvek na pořízení mot.voz....U LPK byl jednou cca v r. 2001. Zde mu řekli "můžete pracovat a vydělávat bez omezení. Pouze s tím, že pracuje na úkor svého zdraví". Od té doby se o něj nezajímají. Je 6let zaměstnán na HPP.Příjem převyšuje průměrný příjem v ČR... Dotaz: může si LPK předvolat manžela z titulu toho, že je ekonomicky aktivní a vydělává a odebrat popř. snížit ID popř. stupeň apod. např. i v souvislosti s podáním žádosti o příspěvek na pořízení mot.voz? Má LPK přehled o tom, že daný ID je zaměstnán a vydělává v určité výši? Má o tomto např. povinnost informovat zaměstnavatel nějaké orgány, ČSSZ apod.? Obvodní lékař ví, že je zaměstnán na HPP... Osobně se domnívám, že je pro společnost užitečnější jako pracující ID, než kdyby seděl čistě na ID doma a např. vydělával na černo z čehož stát nevidí ani korunu.Jeho zdrav.stav je vážný-trvalý, ale je relat.mladý a schopný a poctivě rehabilituje nejen doma a tudíž se udržuje v pracovněschopném stavu. Jedná se převážně o dušení činnost. Omlouvám se za rozsah dotazu a děkuji za váš názor, zda-li je obava manžela na místě, popř. bych požádal o vaši zkušenost v podobných případech.

 

 

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Dvořáková,

není manželovou povinností, ani povinností zaměstnavatele hlásit, že Váš manžel pracuje. Vzhledem k tomu, že je osobou, která může pracovat za mimořádných podmínek, tak ekonomická aktivita není důvodem, aby byla provedena kontrola jeho zdravotního stavu. ČSSZ má však právo kdykoliv provést na svůj či na jiný podnět kontrolu zdravotního stavu a míry poklesu pracovních schopností. Pokud mu však byla jednou přiznána možnost pracovat, tak si myslím, že by neměl mít žádné potíže.

S pozdravem Václav Krása