Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

dotaz práce při PID

Autor ŠTĚPANOVSKÝ JIŘÍ -TVRDÍN
Předmět dotaz práce při PID
Dotaz Dobrý den pane Krása. Na poslední kontrole pro pokračování PID letos v Lednu jsem byl uznán dále plně invalidní až do další prohlídky a to v roce 2012.Celou dobu co jsem v PID nikde nepracoval V PID jsem od roku 2004.Jsem pět let po transplantaci plic a paní doktorka mě povolila trochu pracovat uvedla: jako pracovní pokus kolik si mohu vydělat ptal jsem se všude .KOLIK HODIN mohu pracovat.Nikdo na to neumí odpovědět.Snad mě poradíte něco o co se lze opřít .Jsem ročník 51.Děkuji za odpověd. stepanovský jirí

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Štěpanovský,

předal jsem Váš dotaz do poradny NRZP ČR.

S pozdravem

Václav Krása

Vážený pane Štěpanovský,

             odpovídám na Váš dotaz týkající se problematiky příjmu a invalidního důchodu. Bohužel z Vašeho e-mailu nevyplývá, za jakých podmínek Vám byl plný invalidní důchod přiznán. Vždy je třeba vědět podle kterého zákona, resp. písmene.

             Obecně lze říci, že nikdo nemá právo Vám bránit v tom, abyste pracoval. Může se však stát, že když budete pracovat, dojde k přehodnocení Vašeho plného invalidního důchodu, který Vám bude např. snížen na částečný.

             Plný invalidní důchod je přiznáván podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a to podle § 39 odst. 1 pís. a nebo b. Všechny tyto údaje najdete ve svém rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu.

 Pro upřesnění zde uvádím citaci ze zmíněného zákona č. 155/1995 sb.,:

            „(1) Pojištěnec je plně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu

a) poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 %, nebo

b) je schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek.“

 V praxi to pro Vás znamená, že máte-li přiznané „písmeno b“, můžete si přivydělat téměř neomezeně. Zákonodárce totiž předpokládal, že důchod podle písmene b bude přiznáván osobám s tak závažným zdravotním omezením, že by stejně nemohli pracovat a nebo jen velmi málo a „za zcela mimořádných podmínek“. Najde-li si tedy poživatel tohoto důchodu zaměstnání, které těmto „mimořádným podmínkám odpovídá“, jeho příjem není limitován.

 Složitější je to v případě důchodu přiznaného podle „písmene a“. Zde je potřeba znát počet % ztráty schopnosti výdělečné činnosti. Předpokládá se, totiž, že bude pracovat na tzv. zbytkový potenciál. Tedy, např. poklesla-li Vaše schopnost výdělečné činnosti o 70 % Vaše pracovní aktivita by měla být asi tak 30 %ní v porovnání s osobou bez handicapu. To se však v praxi určuje jen velmi obtížně. Proto bych Vám v tomto případě doporučovala obrátit se písemně na pobočku České správy sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště a získat tuto informaci přímo od nich.

 Jelikož neuvádíte odkud jste, přikládám internetový odkaz na všechny pobočky ČSSZ v ČR: http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/

 Dobré je také případný nástup do zaměstnání konzultovat se svým ošetřujícím odborným lékařem, případně lékařem „závodním“ v daném podniku, kam byste chtěl nastoupit. Proberte s ním vhodný rozsah pracovního nasazení a tím budete mít dáno, že prací si nebude svůj zdravotní stav zhoršovat.

 Obecně lze říci, že budete-li pracovat max. na 1/3 pracovního úvazku (nebo brigádu, jejíž počet hodin nepřesáhne tento rozsah, ideální je práce na DPP, jejíž rozsah nesmí ročně překročit 150 hod. pro 1 organizaci, můžete však mít takových dohod více v několika firmách), nemusíte se ničeho obávat. Doporučované jsou především práce doma, „nárazové“ brigády a krátkodobé projekty.

 S pozdravem.

Jitka Vrchotová, DiS.
vedoucí poradny pro osoby
se zdravotním postižením a seniory
(+ poradenství ve znakovém jazyce)
tel.(SMS): 736 105 585,  tel. a fax: 266 753 431

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Partyzánská 7, 170 00, Praha 7- Holešovice
budova Pražské teplárenské, 3. patro, dveře č. 332

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR děkuje za podporu Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR,  Úřadu Vlády ČR, Magistrátu hl.m.Prahy a spolupracujícím partnerům. Zvláštní poděkování patří  generálnímu partnerovi - společnosti APEX ON-LINE a.s.

Váš dotaz i odpověď na něj je po nezbytnou dobu uložen v poradně. Slouží výhradně pro potřeby poradny a ke zkvalitňování našich služeb. Žádné vámi svěřené informace nejsou poskytovány třetím osobám. Všechna data jsou chráněna v souladu se zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů.
Pokud s ukládáním vašich e-mailů nesouhlasíte, informujete nás a vaše zprávy budou po zodpovězení vymazány.