Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Dotaz nevyplacená mzda invalidovi.

Autor Miloš
Předmět Dotaz nevyplacená mzda invalidovi.
Dotaz

Dobrý den,

mému známému nebyla vyplacena mzda za 3 měsíce v loňském roce. , firma se dostala v 5.2013 do insolvence . V 9.2013 dostal PID III. stupně a k konci října výpověď. Mzdu za 5,6,10 /2013 nedostal . Výplatní termín za 10/2013 byl pátek 15.11.2013. Dne 18.11.2013 uplatnil nárok na výplatu  u ÚP , ale odpověd byla , že nesplnil termín 5 měsíců a 15 dní.

Termín byl 11.11.2013. Je nějaký  opravný prostředek nebo je možné požádat o prominutí z důvodu tvrdosti zákona?  Známý trpí Parkinsonovou chorobou  a má velké obtíže.

Děkuji Miloš

 

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Miloši,

předal jsem Váš dotaz do poradny NRZP ČR.

s pozdravem Václav Krása

Dobrý den, pane Miloši,

 

byl jsem požádán, abych reagoval na Váš níže uvedený dotaz.

 

Dle § 4 odst. 4 a 5 zákona 118/2000 Sb. mohou zaměstnanci svoje mzdové nároky vůči zaměstnavateli v platební neschopnosti uplatnit u Úřadu práce a to nejpozději do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů následujících po dni, kdy místně příslušná krajská pobočka Úřadu práce zveřejnila na úřední desce informace o vyhlášení moratoria před zahájením insolvenčního řízení nebo o zahájení insolvenčního řízení.

 

Zmeškání této lhůty nelze prominout. Nelze ani požádat o odstranění tvrdosti zákona.

 

Pro Vašeho kamaráda to znamená, aby pro jistotu podle § 169 odst. 2 ve spojení s § 203 odst. 2 insolvenčního zákona uplatnil svoje mzdové pohledávky u insolvenčního správce.

 

Ačkoliv by jeho pohledávky měly být vypořádány automaticky, je dobré je uplatnit, aby nedošlo k nějakému nedorozumění.

 

Pokud neví, kdo byl insolvenčním správcem ustanoven, lze tuto informaci zjistit na webové adrese:

http://www.justice.czzaměstnavatelích, jejichž zaměstnanci mohou uplatnit své mzdové nároky u

kde je insolvenční rejstřík.

 

Uplatnění mzdových nároků nemá předepsanou formu. Je jen třeba uvést, jaké pohledávky uplatňuje, ze kdy jsou a v jaké výši jsou.

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Schweiner

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením. Aktuálním projektem je sbírka na elektrický vozík pro sedmiletou Klárku, které lékaři ve dvou letech diagnostikovali Spinální muskulární atrofii. Cílem je vybrat pro Klárku částku ve výši 180.000 Kč. Více o Klárce na www.klarcinblog.cz. Pojišťovny nechtějí přiznávat elektrický vozík dětem mladším deseti let.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.