Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Dotaz jak napsat odvolání proti Lékařskému posudku zdravotní způsobilosti k práci.

Autor Spáčil
Předmět Dotaz jak napsat odvolání proti Lékařskému posudku zdravotní způsobilosti k práci.
Dotaz

Dobrý Den.

 Prosím vás o radu. Dne 27.6.2013 jsem byl na vstupní Lékařské prohlýdce u Pani Doktorky a ta mi vystavyla lékařský posudek k práci a uvela tam, že nejsem zdravotně způsobilý k vykonávání práce v Kategorizaci práce:3.

Měl bych asi uvézt i to, že mam ČID. A to z toho důvodu, že nemam Levou Ruku. Po dlouhé době se mi povedlo sehnat práci a to ve Stavební Firmě Která mě následně poslala k jejich Doktorce na vstupní prohlýdku. A dopadlo to tak, že mi řekla že neni přesvědčena otom že bych tu práci zvládl. Přitom jsem jí tam dával výpis ze zdravotní dokumentace od svého doktora a koukala na to že on mi Vystavoval potvrzení na Brigádu u jiné společnosti a Výslovně tam napsal že jsem schopen i práce ve výškách a fizické zátěže. Mam rodinu a ČID mi dělá pouhých 4500. Z toho rodinu uživyt vživotě nemohu a mrzí mě že lidi co chtějí dělat tak kůli maličkosti dělat vlastně nemohou. Tak prosím o radu jak bych měl postupovat a nebo jak bych měl formulovat Odvolání proti té zprávě a hlavně kam to odeslat.

Mockrát děkuji za odpověd. S pozdravem Spáčil.

Odpověd na dotaz:

Dobrý den pane Spáčile, 

pan předseda Mgr. Krása mi předal k vyřízení Váš dotaz, neboť jsem na NRZP ČR specialistou na zdravotnickou problematiku. K Vaší otázce mohu sdělit, že pokud Vám posuzující lékařka předala Váš posudek stejného dne, tj. 27.6.2013, máte do 12.7.2013 možnost podat návrh na jeho přezkoumání. Proti tomuto pracovnělékařskému posudku je totiž možno podat podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotnických službách, návrh na jeho přezkoumání. Má-li  posuzovaná  osoba  nebo  osoba, které uplatněním lékařského posudku  vznikají  práva nebo povinnosti, za to, že lékařský posudek je nesprávný,  může  do  10  pracovních  dnů  ode  dne jeho prokazatelného předání  podat  návrh  na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal. Návrh  na  přezkoumání  lékařského  posudku  nemá odkladný účinek, jestliže  z  jeho  závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž  byla  posuzována,  zdravotně  nezpůsobilá,  zdravotně způsobilá s podmínkou nebo pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost.

Vyhoví-li poskytovatel návrhu na přezkoumání v plném rozsahu, napadený lékařský posudek bezodkladně zruší a na základě zjištěných skutečností, popřípadě nového posouzení zdravotní způsobilosti, vydá posudek nový. Doklad o zrušení posudku je součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi.

Pokud poskytovatel návrhu na přezkoumání lékařského posudku nevyhoví v plném rozsahu, postoupí do 10 pracovních dnů ode dne jeho doručení, pokud se jedná o lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, v ostatních případech do 30 dnů, spis s návrhem na přezkoumání, včetně podkladů potřebných pro přezkoumání lékařského posudku a svého stanoviska, příslušnému správnímu orgánu.

Z uvedeného vyplývá, že si podejte, nejpozději 12.7.2013 (ale raději dřív) písemný návrh na přezkoumání zmíněného pracovnělékařského posudku a to paní doktorce, která ho vystavila (pokud je soukromou lékařkou), nebo jejímu zaměstnavateli (pokud je paní doktorka pouze zaměstnankyní). Doložte jej řádně zdravotnickou dokumentací a jinými posudky. Poté Vám nezbývá nic jiného, než počkat na výsledek Vašich námitek.

Za sebe a za pana předsedu si Vám dovoluji popřát pevné zdraví a úspěch ve Vašich jednáních.

 

JUDr. Zdeněk Žižka
Legislativní odbor NRZP ČR – specialista na zdravotnictví