Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Dotaz

Autor Ing. Šárka Ligocká
Předmět Dotaz
Dotaz

Dobrý den,

zaměstnanec v HPP pobírající rentu, prodělal nemoc, po které zůstal zdravotně postižený. Chcemu mu umožnit, aby i nadále u nás pracoval. Máme možnost žádat o příspěvek nebo dotaci stát/ sociálku/ ÚP? ÚP nám sdělil, že dotyčný musí  nejdřív dát výpověď, být alespoň dva měsíce v evidenci uchazečů o zaměstnání a až pak můžeme dostat příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa. Zdá se mi to podivné, proč bychom ho měli propustit a za dva měsíce opět přijat, když pro nás může už během těchto dvou měsíců pracovat.

Děkuji za odpověď

Ligocká

 

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Ligocká,

předal jsem Váš dotaz k vyřízení na poradnu NRZP ČR.

S pozdravem

Václav Krása

Dobrý den, paní Ligocká,

 

            předseda naší organizace, p. Václav Krása, mi předal k vyřízení Váš dotaz.

 

            Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa upravuje § 75 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a prováděcí vyhláška č. 518/2004 k tomuto zákonu. Text zákona i zmíněné vyhlášky si můžete zdarma stáhnout na www.sbirkazakonu.cz nebo Vám jej ráda zašlu, když mi dáte svou e-mailovou adresu.

 

            Zmíněný příspěvek poskytuje úřad práce na základě žádosti zaměstnavatele. Zaměstnavatel musí písemně vypracovat žádost, ve které náležitě zdůvodní o jaké pracovní místo se bude jednat, jakou práci na něm bude osoba se zdravotním postižením vykonávat a za jakých podmínek. Podrobnosti k podávání žádostí a formuláře najdete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz, zde je přímý odkaz:

http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob

 

            Ve svém dotazu se zmiňujete o požadavku úřadu práce, abyste svého pracovníka propustili a ten byl po dobu dvou měsíců evidován na úřadě práce. V zákoně o zaměstnanosti žádnou takovou konkrétní podmínku nenajdete (proč právě 2 měsíce? Proč ne 3 nebo 1?). Tento výklad zákona mi nepřipadá úplně správný, v praxi je však ponechána velká pravomoc úřadu práce. Úřad práce by při vyhodnocování žádostí od firem na zřízení chráněných pracovních míst měl zohlednit všechna hlediska (např. nezaměstnanost v daném kraji, možnosti nalezení pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením, oprávněnost nákladů daného projektu apod.). Hlavním cílem úřadu práce pochopitelně je nalezení pracovního uplatnění pro nezaměstnané klienty, na druhé straně udržení stávajícího pracovního postu osobou zdravotně postiženou by mělo být považováno za neméně závažné.

 

Ideální by pochopitelně bylo, kdyby Vaše firma pro Vašeho zaměstnance vytvářela úplně novou pozici, která dosud ve firmě nebyla. Vytvoření chráněného místa by tak bylo logické a dobře odůvodnitelné. Nevím zda to však bude ve Vaší situaci možné.

 

            Vám jako zaměstnavateli bych v této chvíli doporučovala žádost v každém případě podat, dobře ji zdůvodnit a zahájit tak jednání s úřadem práce. V praxi totiž mnohá žádost vypadá při ústním projednání úplně jinak než po písemném podání.

 

            Přeji Vám úspěšné vyřešení Vaší záležitosti a příjemný zbytek dne.

Jitka Vrchotová, DiS.
vedoucí poradny pro osoby
se zdravotním postižením a seniory
(+ poradenství ve znakovém jazyce)
tel.(SMS): 736 105 585,  tel. a fax: 266 753 431

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Partyzánská 7, 170 00, Praha 7- Holešovice
budova Pražské teplárenské, 3. patro, dveře č. 332

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR děkuje za podporu Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR,  Úřadu Vlády ČR, Magistrátu hl.m.Prahy a spolupracujícím partnerům. Zvláštní poděkování patří  generálnímu partnerovi - společnosti APEX ON-LINE a.s.

Váš dotaz i odpověď na něj je po nezbytnou dobu uložen v poradně. Slouží výhradně pro potřeby poradny a ke zkvalitňování našich služeb. Žádné vámi svěřené informace nejsou poskytovány třetím osobám. Všechna data jsou chráněna v souladu se zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů.
Pokud s ukládáním vašich e-mailů nesouhlasíte, informujete nás a vaše zprávy budou po zodpovězení vymazány.