Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

dotaz

Autor Pavlová
Předmět dotaz
Dotaz

Vážený pane Kráso,

přeji dobrý den a chtěla bych se Vás dotázat,zda budu mít v případě evidence na ÚP nárok na podporu v nezaměstnanosti.Pracovala jsem  celý rok ve firmě na smlouvu na dobu určitou.Smlouva mi vypršela v době pracovní neschopnosti, podpůrčí doba mi končí k 30.07.2009  a mám zažádáno o plný invalidní důchod,o kterém by mělo OSSZ rozhodnout během 3 měsíců.Když mi k uvedenému datu skončí nemocenská , má povinnost  ÚP, mne zaevidovat do stavu uchazečů o zaměstnání když mám zažádáno o plný inv.důchod a budu mít eventuelně nárok na podporu v nezaměstnanosti? Nejsem si také jista,zda v  mém případě ,(žádost o PID)se mohu evidovat na ÚP!

Ale kdo v tomto případě bude hradit za mne zdravotní a sociální pojištění, aby mi eventuelně nevznikl dluh z neplacení pojištění. Děkuji za odpověď. Pavlová.

Odpověd na dotaz:

Dobrý den paní Pavlová,

od pana Václava Krásy jsem obdržela Váš dotaz k vyřízení.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč, který má v posledních 3 letech odpracován alespoň jeden rok. Dle Vašeho popisu se domnívám, že tuto podmínku splníte. Žádost o plný invalidní důchod nepřekáží evidenci na úřadu práce – podstatné je až samotné rozhodnutí. Pokud byste měla rozhodnutí o tom, že jste plně invalidní - podle § 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - tak se nemůžete stát uchazeče o zaměstnání na úřadu práce. Z Vašeho popisu však spíše vyplívá, že tuto skutečnost ještě ke konci nemocenské znát nebudete. A proto by Vaší evidenci nic nemělo bránit.

Je však důležité upozornit na oznamovací povinnost, kterou jako uchazeč budete mít - skutečnosti rozhodné pro vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání osvědčuje uchazeč o zaměstnání úřadu práce; změny těchto skutečností je uchazeč o zaměstnání povinen osobně nebo písemně oznámit nejpozději do 8 kalendářních dnů.

Jako osoba vedená v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání budete důchodově (po dobu, po kterou Vám bude náležet podpora, nejdéle však po dobu 3 let, kdy Vám podpora náležet nebude) i zdravotně pojištěna.

Pokud budete tedy evidovaná na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání nemusíte se obávat , že by vám vznikl dluh na pojištění.

Zdravotně pojištěna budete i z titulu poživatele důchodu – pokud Vám bude přiznán.

Důchodově budete pojištěna i v případě, že se stanete poživatelé plného invalidního důchodu, a to do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod.

 

S pozdravem

Petra Štěrbová, Dis.

Poradna pro seniory a osoby se zdravotním postižením NRZP ČR

tel.: 266 753 422

www.nrzp.cz