Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

dotaz

Autor Zemanova
Předmět dotaz
Dotaz

Vážený pane Kráso,

žádám Vás o radu. Moje dcera je postižená a pobírá plný invalidní důchod 3. stupně.Navštěvuje Denní centrum pro postižené jako klient, kde je začleněna v chráněných dílnách (obrázky,výrobky z keramiky, atd). Byla jí nabídnuta možnost tuto činnost vykonávat jako zaměstnanec na min. 4 hodiny denně. Vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu chceme zkusit možnost pracovat  max. 3 hodiny denně. V  tomto případě nám bylo řečeno, že si musí platit zdravotní a sociální pojištění sama, podle nové instrukce EU. Proč by si měla platit toto pojištění sama? Při jejím postižení není schopná běžného zaměstnání, nemůže tato činnost ohrozit její důchod?

Mnohokrát děkuji za radu   Zemanová E.

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Zemanová,

to vůbec není pravda. Jako příjemce ID III. stupně může pracovat maximálně 3 hodiny deně, pokud nemá v rozhodnutí o přiznání ID napsáno, že může pracovat za zcela mimořádných podmínek. Žádná instrukce nestanoví, že zaměstnanaec si platí sám zdravotní pojištění. Zákon o zaměstnanosti stanoví, že zaměstnavatel v chráněné dílně může dostat příspěvek na mzdu svých zaměstnanců ve výši 75 % mzdy, nejvýše však 8000,- korun měsíčně na jednoho zaměstnance. Ale je samozřejmé, že zaměstnanec si platí zdravotní a sociální pojištění podle příjmů, přičemž zaměstnavatel za provád odvody, tak jako u ostatních pracovníků. Tudíž je to stejné jako u jiných zaměstnanců. Zpříjmů si musí platit adekvótní část pojištění.

S pozdravem Václav Krása

 

Vážená paní, rád jsem Vám poradil, a pokud budete opět potřebovat mojí radu, můžete se na mě kdykoliv obrátit s dotazem. Dovoluji si Vás poprosit také o pomoc. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, jejíž jsem předsedou, se v souvislosti s neustálým snižováním podpory státu, dostala do velmi složité finanční situace. Má povolenou sbírku. Pokud byste mohla Vy osobně, nebo někdo z Vašich blízkých přispět jakoukoliv částkou na tento sbírkový účet, velmi by nám to pomohlo při další důsledné obhajobě práv a zájmů osob se zdravotním postižením a jejich blízkých.

Číslo účtu je: 248896031 / 0300. Podrobnosti ke sbírce najdete na webu www.nrzp.cz. Předem Vám děkuji za Vaši snahu nám pomoci.