Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

dotace pro podnikatele

Autor lAlenka
Předmět dotace pro podnikatele
Dotaz

Dobrý den, jsem v ČID a zároveň i ZPS. Chtěla jsem se zeptat,jaký význam mají dotace pro zdravotně postižené na vytváření pracovního místa pro tuto skupinu? Většinou zaměstnavatelé přijmou do pracovního poměru osobu  čid-zps zažádají o dotaci na zaměstnance,ve zkušební době dají zaměstnanci výpověď bez udání důvodu,což umožňuje zákoník práce,a příjímají další a další zaměstnance,a žádájí o další a další dotace. Jsem přesvědčena,že většina podnikatelů tuto formu dotace zneužívají a osoby ze zps zaplňují úřady práce.Taky by jsem se chtěla zeptat,jestli  osoba čid-zps má právo se takovému postupu odvolat,proti takovým to praktikám. Na úřadu práce jsou bezmocní v tomto problému nějak zasáhnout i když ví,že tento způsob dotací zaměstnavatelé zneužívají.        Děkuji za odpověď      

Odpověd na dotaz:

Vážená paní,

vzhledem k nepřítomnosti pana předsedy Václava Krásy mi byl Váš dotaz předán k vyřízení a sděluji následující.

Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Chráněné pracovní místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. úřadem práce (dále jen ÚP) může na toto místo poskytnout příspěvek.

Výše příspěvku na zřízení jednoho pracovního místa může činit maximálně osminásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až čtvrté čtvrtletí předchozího kalendářního roku pro osobu se zdravotním postižením a dvanáctinásobek této mzdy na pracovní místo pro osobu s těžším zdravotním postižením.

Příspěvek na provoz chráněného pracovního místa (dále jen CHPM).

Na základě písemné dohody může ÚP poskytnout zaměstnavateli příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM obsazené osobou se zdravotním postižením nebo osobě se zdravotním postižením, která vykonává samostatně výdělečnou činnost

Příspěvek na provoz CHPM je možné poskytnout pouze na základě dohody o vytvoření CHPM

Roční výše příspěvku může činit maximálně trojnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku (viz. § 75 odst. 10 zákona o zaměstnanosti))

Příspěvek na provoz CHPM se poskytuje zálohově

Druhy provozních nákladů CHPM a CHPM osoby samostatně výdělečné činné stanovuje prováděcí vyhláška č. 518/2004Sb., § 8,9 a 10.

Tolik citace právních předpisů.

Z uvedeného vyplývá, že podnik, který chráněné pracovní místo zřídí, jej musí dva roky provozovat.

Pokud je pracovní poměr zaměstnance rozvázán zrušením ve zkušební době, a zaměstnavatel dodržel příslušná ustanovení zákoníku práce, bránit se bohužel možné není.

S pozdravem

JUDr. Pavel Jungr

poradce NRZP ČR

tel: 266 753 422