Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

daňové zvýhodnění pro studujícícho syna ZTP/P

Autor Jana Gavlíková
Předmět daňové zvýhodnění pro studujícícho syna ZTP/P
Dotaz

Dobrý den, pane Kráso,

obracím se na Vás s následujícícm dotazem :

ve společné domácnosti se mnou žije syn s platným průkazem ZTP/P,  který současné době studuje 2. ročník střední školy. V  průběhu ledna  2013 se stal plnoletým a k témuž datu mu byl přiznán invalidní důchod pro ztrátu více jak 70% pracovní schopnosti.                                           

Mohu i nadále na zletilého studujícícho syna uplatňovat nárok na úlevu na dani ze mzdy ? 

Dorazem na FÚ jsem obdržela negativníí odpověď  - tedy, že již nemohu -  a to s odvoláním na        § 38 l, odst 3, písmeno e), zákona o dani z příjmu  č. 586/1992 Sb ve znění pozd.předpisů.

Syn studuje a s ohledem na dobré studijní výsledky uvažujeme po jejím obsolvování  o dalším středoškolském studium. 

Děkuji Vám za Váš názor a dále Vám nesmírně děkuji za  pomoc, kterou prostřednitvím tohoto portálu poskytujete potřebným rodinám.

Jana Gavlíková, Šluknov

 

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Gavlíková,

protože Váš syn má pravidelný příjem, tak nemůžete uplatnit na něj slevu na dani. Je to stejné jako za studenta, který pracuje a má pravidelný příjem. Nemůže rodič uplatňovat slevu na dani.

S pozdravem Václav Krása

 

Vážená paní, rád jsem Vám poradil, a pokud budete opět potřebovat mojí radu, můžete se na mě kdykoliv obrátit s dotazem. Dovoluji si Vás poprosit také o pomoc. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, jejíž jsem předsedou, se změnou zákona o loteriích, dostala do velmi složité finanční situace. Má povolenou sbírku. Pokud byste mohla Vy osobně, nebo někdo z Vašich blízkých přispět jakoukoliv částkou na tento sbírkový účet, velmi by nám to pomohlo při další důsledné obhajobě práv a zájmů osob se zdravotním postižením a jejich blízkých.

Číslo účtu je: 248896031 / 0300. Podrobnosti ke sbírce najdete na webu www.nrzp.cz. Předem Vám děkuji za Vaši snahu nám pomoci.