Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Čid

Autor Věra
Předmět Čid
Dotaz

Vážený pane,obracím se na Vás s prosbou o rady:

otázka:po 9 měsících mi skončila plac.podpora na UP k poslednímu březnu,žádost o čid jsem podala 17.2.09,ten mi byl přiznán /rozhodnutí přišlo 7.5.09/,následující den i složenka na peníze od data podání Čid.tedy se mi překrývají měsíce:musím vrátit Čid nebo podporu?

otázka:§44ods.zák č.155/1955 Sb v platném znění,dále jen zdp----toto zdělení si neumím vysvětlit,kolik bodů mám postižení atd a na co mám nárok.jedna z diagnoz je i cukrovka/píchám si inzulín/-mám nárok na příspěvek na cukrovku?

-je možné získat i parkovací kartu ?

Bohužel víc jsem s toho rozhodnutí nevyčetla,snad to bude stačit pro Vaši odpověd.

Děkuji Věra

Jsem z Rýmařova,bohužel tady žádné centra kde bych se mohla informovat nejsou.

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Věro,

předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, pan Václav Krása, mi předal váš mail k vyřízení.

Veškeré změny podmínek při pobírání podpory v nezaměstnanosti máte povinnost nahlásit na Úřadu práce do 8 kalendářních dnů.

Doporučuji proto tuto informační povinnost splnit a Úřadu práce přiznání částečného invalidního důchodu ohlásit.

Vymezené výhody jsou poskytovány podle druhu a stupně zdravotního postižení, občanům s těžkým zdravotním postižením podle ustanovení § 31 a přílohy č.2 a 3 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, v platném znění.

Podmínky vzniku nároku :

Občan starší jednoho roku je pro těžké zdravotní postižení vymezené pro účely poskytování mimořádných výhod I., II. a III. stupně, podstatně omezený v pohybové nebo orientační schopnosti. K oprávnění občana k mimořádným výhodám I., II. nebo III. stupně obvodní nebo okresní úřad vydá příslušný průkaz (TP, ZTP nebo ZTP/P) s vyznačením, o jaký stupeň výhod jde.

U mimořádných výhod II. a III. stupně má občan nárok

na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob, na slevu 75 % jízdného ve 2. vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a 62 % v pravidelné vnitrostátní autobusové dopravě; u mimořádných výhod III. stupně též nárok na bezplatnou dopravu průvodce, příp. na bezplatnou přepravu vodícího psa u úplně nebo prakticky nevidomých.

Dále je možnost, (nikoliv nárok), poloviční slevy vstupného na kulturní a sportovní akce, držitelům průkazu ZTP a ZTP/P, u držitele průkazu ZTP/P se poskytne sleva i průvodci.

Žádost se podává u příslušného úřadu obce s rozšířenou působností.

Tento úřad rozhoduje o jejich přiznání, vydává průkazy mimořádných výhod, vede jejich evidenci.

Pouze fakt přiznání částečného invalidního důchodu nárok na shora popsané výhody nezakládá.

S pozdravem

JUDr. Pavel Jungr

Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory tel. 266 753 422

Poradní dny : pondělí 13.00 - 16.30 hod.

středa 14.30 - 17.00 hod.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR Partyzánská 7, Praha 7 budova Pražské teplárenské, 3. patro, dveře č. 332