Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Chráněné dílny

Autor Prošková D.
Předmět Chráněné dílny
Dotaz

Dobrý den p.Kráso,

prosím o Váš názor na zaměstnávání lidí s PID "Chráněnou dílnou" a sice za těchto podmínek: výdělek cca 5000,-Kč, ale vyplaceno 3000,-Kč, zbytek na úhradu školení na PC.Bez souhlasu tohoto školení nebylo možné uzavřít smlouvu a tak my, co jsme rádi za každou korunu, jsme byli nuceni s tím souhlasit a suma za školení nám nebyla ani zaslána, ale rovnou odečtena.Stalo se mi to u 2 CHD a vždy to bylo na 3 měsíce.Poslední zkušenost mám jinou a to jako dom.pracovnice jsem kompletovala nějaké zboží a při výplatě /zaměstnavatel byl přímo z našeho města/, mi bylo odečteno 1000,-Kč se slovy, že je to na účetní a jinak, že ty peníze nedostanu. Částka na výplatnici ale byla o tu tisícikorunu vyšší a že bych mu prý v tom udělala bordel, kdybych mu podepsala tu částku, kterou jsem převzala.Nevím, jsem opravdu zklamaná přístupem lidí, co se živí tím, že parazitují na nás , lidech s PID.

Co si o tom myslíte?

Přeji jen vše dobré a zdravím

D.P.

 

 

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Prošková,

vzhledem k nepřítomnosti pana předsedy Václava Krásy jsem převzala Váš dotaz k vyřízení a sděluji následující.

Na NRZP ČR se v posledních měsících obrací mnoho občanů se zdravotním postižením, kteří mají podobné zkušenosti se zaměstnavateli provozujícími chráněné dílny, jako jste popsala Vy. Zaměstnavatelů, kteří vykáží zaměstnancům se zdravotním postižením na mzdových páskách určitou mzdu a pak si pod záminkou jakých si služeb – převážně se jedná o různá školení, pravidelně strhávají každý měsíc určitou finanční částku, je mnoho.

Pan předseda NRZP ČR Václav Krása je zásadně proti tomu, aby takto legálně fungovalo zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Fenomén, kdy si zaměstnavatelé účtují část mzdy na různé výdaje, které si musí povinně zaměstnanec uhradit ze své mzdy, jsme zaznamenali pouze u skupiny zaměstnanců se zdravotním postižením, na které zaměstnavatelé uplatňují po dobu jejich pracovního poměru, každý měsíc, finanční dotace od úřadů práce. Odebírání jakých si služeb se stává opravdu povinností zaměstnanců, pokud chtějí být zaměstnáni. Tuto skutečnost popírají pouze zaměstnavatelé, nikoliv zaměstnanci. Pan předseda NRZP ČR V. Krása takové chování zaměstnavatelů nazývá „hyenismem“. Přímé názory pana předsedy na tuto problematiku můžete najít na webových stránkách pana předsedy: www.vaclavkrasa.cz, v odkaz - autorské články (hyeny profitují..). 27.2. 2009 odvysílala česká televize na programu ČT 2 v cyklu: „Ta naše povaha česká“ dokument na toto téma, ve kterém naleznete četné názory pana předsedy.

Pan předseda a pracovníci NRZP ČR si velmi váží zaměstnanců, kteří se zajímají o podmínky za jakých je jim nabízena práce a následná finanční mzda a upozorní na nestandardní jednání zaměstnavatelů. Dále si velmi vážíme zaměstnanců, kteří nadále nesetrvávají ve v takových to pracovních poměrech, neboť se domníváme, že řada lidí, kteří pobírají plný invalidní důchod je schopna kvalitní práce, za kterou by měli být přiměřeně finančně ohodnocen. Zaměstnavatel, který dostane od ÚP uhrazené veškeré náklady spojené se mzdou a ještě si strhne část měsíční mzdy za jakési služby, si dostatečně neváží práce těchto lidí. Vámi popsané jednání obou zaměstnavatelů, není etické ani morální z výše uváděných důvodů. Diskutabilní je zákonnost takového jednání. Záleží na Vás, zda budete v takovém pracovním poměru nadále setrvávat i za těchto podmínek.

Každý zaměstnanec, který se domnívá, že ho zaměstnavatel nějakým způsobem poškozuje, může písemně požádat některý státní orgán o provedení kontroly zaměstnavatele.  Žádost o provedení kontroly zaměstnavatele je možné podat na úřad práce, pod který zaměstnavatel spadá, nebo na krajský inspektorát práce.

Lze se bránit i jinými způsoby, které zde nebudu kvůli složitosti problému rozepisovat. Pokud byste potřebovala další informace, rady, jak postupovat při řešení Vámi uvedeného problému, je možné se obrátit na poradnu pro osoby se zdravotním postižením a seniory NRZP ČR na tel čísle: 266753427.

 

S pozdravem

Mgr. M. Heczkova

poradce NRZP ČR