Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Snížení příspěvku na péči

Autor Lenka Vavřinová
Předmět Snížení příspěvku na péči
Dotaz

Dobrý den, mám 23 letého syna. Od narození těžce postiženého DMO s mentální retardací,epilepsií, je na invalidním vozíku a pobírá 4stupeň závislosti. Včera nám přišlo ze sociálního úřadu vyrozumění účastníka správního řízení. V něm stojí cituji: ,,Posudkový závěr zní ,že se jedná o osobu stařší 18 let věku, která se podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb.,v platném znění,považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II. (středně těžká závislost). Jde o osobu ,která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobilty nebo orientace. Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby. Dlouhobobě nepříznivý zdravotní stav nevede k neschopnosti zvládat základní životní potřeby uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) nebo b)citovaného zákona.´´ .Podotýkám , že syn nezvládá ani jeden úkon , který sociální pracovnice na šetření prověřovala. Není schopen se ani polohovat na posteli, pouze si dokáže sednout a lézt po kolenou. Co se týká stravy a hygieny , nic z toho není schopen sám si obstarat, pouze si umí připravené jídlo sám sníst. Jsem z tohoto šetření dost překvapená, že se může v našem státě něco takového stát a takto posuzovat těžce postiženého člověka. V pondělí jdu nahlédnout do spisu. Prosím tedy o radu, jak mám postupovat . Bydlištěm jsme v Čáslavi,okres Kutná Hora,Středočeský kraj.Předem mockráte děkuji za odpověď.

S pozdravem Lenka Vavřinová

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Vavřínová,

nejprve je nezbytné, abyste v termínu do 15 dnů od doručení rozhodnutí podala odvolání, které se posílá prostřednictvím Vašeho úřadu práce na MPSV ČR, odbor administrativních a odvolacích agend, Podskalská 19, 128 02 Praha 2. Do odvolání stačí napsat, že nesouhlasíte s rozhodnutím o snížení PnP, a uveďte konkrétní věci, co syn nezvládne.

S pozdravem Václav Krása

Vážená paní, 

rád jsem Vám poradil, a pokud budete opět potřebovat mojí radu, můžete se na mě kdykoliv obrátit s dotazem. Dovoluji si Vás poprosit také o pomoc. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, jejíž jsem předsedou, se neustálým snižováním státní podpory, dostala do velmi složité finanční situace. Má povolenou sbírku. Pokud byste mohla Vy osobně, nebo někdo z Vašich blízkých přispět jakoukoliv částkou na tento sbírkový účet, velmi by nám to pomohlo při další důsledné obhajobě práv a zájmů osob se zdravotním postižením a jejich blízkých.

Číslo účtu je: 248896031 / 0300. Podrobnosti ke sbírce najdete na webu www.nrzp.cz. Předem Vám děkuji za Vaši snahu nám pomoci.