Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

priznani prispevku na dite

Autor somolova
Předmět priznani prispevku na dite
Dotaz

dobry den pane kraso dnes my doslo priznani prispevku na dite.Byl ji priznam prvni stupen.CHsise zeptat dite ktere ma obrnu hrtanu obrnu hlasivektakze tim padem se nedomluvi rec je nesrozumitelna.Po schodech chodi pouze s oporou druhe osoby.Nezapnesi sama knoflik zyp kanicky nezvlada drzet predmety dlouho v rukach sama se neumeje nenamaze chleba musim ji pomahat pri oblekani aktyvyty nemuze provadet kuli dechu ujde pouze 300 metru pak uz nemuze .ma spatnou a jemnou motoriku ma ochabene svali .Podle lekaru by mela narok aspon na druhy stupen.A byl ji pouze priznam prvni stuopen jeto spravne podle vas.Vlastne bylo jito automatycky priznano.Mohu chtit nove posouzeni zdravotniho stavu dekuji za odpoved krasny den.

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Somolová,

předal jsem Váš dotaz do poradny NRZP ČR.

S pozdravem Václav Krása

Dobrý den,

 

předseda naší organizace, Bc. Krása, mi předal k vyřízení Váš dotaz.

 

Bohužel neuvádíte o první stupeň jakého příspěvku se jedná, ale dle Vašich informací usuzuji, že se jedná o příspěvek na péči.

 

Uvádíte sice velmi podrobný popis zdravotního stavu Vaší dcery, ale musím Vás bohužel upozornit, že nikdo z nás v NRZP ČR nejsme lékaři. Hodnot zdravotní stav našich klientů nám proto nepřísluší.

 

Můžeme Vám však vysvětit jaká jsou kriteria pro přiznání příspěvku na péči, abyste zdravotní stav svého dítěte mohli posoudit (např. ve spolupráci s ošetřujícím lékařem) sami.

 

U příspěvku na péči není tolik rozhodující zdravotní stav, ale tzv. životní potřeby, tedy potřeby, které je, resp. není člověk schopen zvládat sám a potřebuje tedy, aby mu s nimi pomáhal někdo jiný (pečovatelka, rodina, přátelé,…).

 

Schopnost zvládat posuzuje nejprve sociální pracovník (při šetření v domácnosti žadatele) a poté posudkový lékař, který si pro své vyjádření vyžádá zprávu ošetřujícího lékaře nebo lékařů (nejčastěji zprávu od praktického lékaře). Vždy je tedy třeba vyjádření všech těchto 3 institucí.

 

(1) Osoba do 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve

 

a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři základní životní potřeby,

 

b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat čtyři nebo pět základních životních potřeb,

 

c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb,

 

d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb,

 a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

 

Co jsou to životní potřeby a jak jsou vymezeny, je uvedeno ve vyhlášce 505/2006. Text přikládám níže.

 

Je-li příspěvek zvýšen, doplatí Vám zpětně zvýšenou výplatu od měsíce, ve kterém byla žádost podána. Domníváte-li se dle uvedených informací, že máte na zvýšení nárok, podejte žádost co nejdříve. Máte-li však pochybnosti, doporučuji vše dobře zvážit, v praxi se bohužel velmi často setkáváme s odebíráním již přiznaných příspěvků a jejich navrácení pak bývá velmi komplikované a ne vždy úspěšné.

 

Formulář pro podání žádosti je k dispozici na www.mpsv.cz (integrovaný portál – formuláře). Žadatelem o příspěvek je Vaše dcera, ale jelikož je nezletilá, je zastoupena Vámi.

 

Přeji příjemný den

Bc. Jitka Vrchotová, DiS.
vedoucí Poradny NRZP ČR
(+ poradenství ve znakovém jazyce)
tel.(SMS): 736 105 585,  tel. a fax: 266 753 431

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Partyzánská 7, 170 00, Praha 7- Holešovice
budova Pražské teplárenské, 3. patro, dveře č. 332

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR děkuje za podporu Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR,  Úřadu Vlády ČR, Magistrátu hl.m.Prahy a spolupracujícím partnerům.

Váš dotaz i odpověď na něj je po nezbytnou dobu uložen v poradně. Slouží výhradně pro potřeby poradny a ke zkvalitňování našich služeb. Žádné vámi svěřené informace nejsou poskytovány třetím osobám. Všechna data jsou chráněna v souladu se zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů.
Pokud s ukládáním vašich e-mailů nesouhlasíte, informujete nás a vaše zprávy budou po zodpovězení vymazány.

505/2006 Sb.

 

VYHLÁŠKA

ze dne 15. listopadu 2006,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

 

Příloha 1

 

Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby

 

a) Mobilita:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových.

 

b) Orientace:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat.

 

c) Komunikace:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.

 

d) Stravování:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim.

 

e) Oblékání a obouvání:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.

 

f) Tělesná hygiena:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna použít hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.

 

g) Výkon fyziologické potřeby:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.

 

h) Péče o zdraví:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky, pomůcky.

 

i) Osobní aktivity:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

 

j) Péče o domácnost:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek.