Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

péče o dítě se ztp a úhrada pojištění

Autor Lucie Bilopotocki
Předmět péče o dítě se ztp a úhrada pojištění
Dotaz Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jakým způsobem se nyní řeší úhrada zdravotního a sociálního pojištění za matku, která celodenně pečuje o tříleté dítě se ZTP? Dotyčná musela ukončit pracovní poměr (vzhledem k tomu, že po tříleté mateřské dovolené nemohla vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte nastoupit do zaměstnání). V současné době má podanou žádost o příspěvek na péči a je (na základě doporučení sociálky, z důvodu úhrady pojistného) evidovaná na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Nejsem si úplně jistá, jestli kamarádka zvolila správný postup, vzhledem k tomu, že se jí ÚP snaží zprostředkovat zaměstnaní (do kterého samozřejmě nemůže nastoupit)...V rámci předchozí právní úpravy mohla v této situaci využít prodlouženého rodičovského příspěvku a zároveň čerpat příspěvek na péči, jak je tomu nyní? Velice Vám děkuji za odpověď. S pozdravem L. Bilopotocki

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Bilipotocki,

pokud se jedná o péči o 3leté dítě, jedná se pravděpodobně již o situaci, kdy matka vybrala rodičovský příspěvek během dvou let. Evidence na ÚP ji zajišťuje, že je zdravotně pojištěná a jeden rok evidence je jí započítán do nároku na starobní důchod. Pokud bude dítěti přiznán příspěvek na péči, je po dobu péče hrazeno zdravotní pojištění státem a celá doba péče je započítávána do nároku na starobní důchod. Pokud dítě obdrží příspěvek na péči, pak nemá význam být v evidenci na ÚP.

S pozdravem Václav Krása