Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

vrácení příspěvku na pořízení motorového vozidla

Autor Soňa Szwajnochová
Předmět vrácení příspěvku na pořízení motorového vozidla
Dotaz Dobrý den přišla mi výzva o zahájení správního řízení ve věci přeplatku, který se týká příspěvku na zvláštní pomůcku -motorové vozidlo v celkové výši 190 000 Kč- prý musím celou tuto částku vrátit. Z důvodu jejího celkového nevyčerpání. Dnes jsem byla na UP a do protokolu jsem uvedla: Nesouhlasím s vyjádřením, že vznikl přeplatek ve výši 190 000 Kč.Uvádí, že se jednalo o příspěvek na zakoupení zvláštní pomůcky, která byla jak uvádí zakoupena. Celková výše pomůcky je 234 799,99 Kč Dne 27.6.2014 složila zálohu ve výši 164 363 Kč, dále byl sepsán úvěr na dofinancování této pomůcky. Úvěr platila jak uvádí pravidelně v datech: 18.8.2014 v částce 3947,79 Kč 15.9.2014 v částce 3947.79 Kč 15.10.2014 v částce 3947.79 Kč 14.11.2014 (doloženo dne 1.9.2015) ve výši 3947,79 Kč (má za to, že platba byla doložena emeilem v únoru 2015 společně s ostatními platbami) 9.2.2015 ve výši 3947,79 Kč a další platba 16.3.2015 e výši 7625 Kč Celkem 191 723,95 Kč Uvádí, že celou částku použila, dodává, že nebyla informována, že tato částka nesmí být použita na pojištění osobního automobilu, kdy toto pojištění je zahrnuto v celkové splátce úvěru. Sděluje, že bylo porušeno její právo na informace. Dne28.2.2015 měla závažné zdravotní problémy, pro které musela vyhledat lékaře a byla v pracovní neschopnosti. Z důvodu těchto závažných zdravotních problémů, poslední splátku zaplatila , až 16.3.2015 tedy v době, kdy akutní závažné zdravotní problémy byli stabilizovány a zdravotní stav jí to dovolil. Uvádí, že se nejednalo o úmysl. Z těchto důvodů prohlašuje, že přeplatek nevznikl, protože ji bylo upřeno právo na informace a z důvodu zdravotních problémů nemohla uskutečnit poslední platbu ve výši 7625 Kč, které však zaplatila o 16 dnů později. v případě nutnosti doloží lékařskou zprávu s dobou pracovní neschopnosti. žádám, aby v řízení o přeplatku 190 000 Kč bylo přihlédnuto k těmto informacím. Částka 190 000 Kč měla být použita do konce února 2015. Dne 4. Března informuji sociální pracovnici. Že se za ni nemohu zastavit osobně, protože jsem na nemocenské a ptám se, jestli se za ni mohu zastavit za 14 dní. a ptám se jestli ji to bude stačit. Dne 17.3.2015 mi sociální pracovnice píše Dobrý den děkujeme za zaslání výpisu (poslední platba). Celý váš případ byl postoupen na Generální ředitelství ÚP. Proto se v tuto dobu nemůžeme vyjádřit, zda poslední platba, kterou jste dnes zaslala je dostačující jako doklad o plně využité částce na pořízení motorového vozidla. Chtěl jsem se zeptat jak to tedy je? já jsem celou částku opravdu využila na zakoupení osobního automobilu. Poslední platbu jsem uskutečnila , 16 dní po vypršení lhůty, ovšem jsem v zákonné lhůtě 8 dní napsala na UP , že jsem nemocná a jestli ,to můžeme řešit, až se uzdravím. poslední platbu tedy nezapočítali do celkové úhrady za automobil. Sociální pracovnice mě neinformovala že pojištění i v případě , že se jedná o to že je zahrnuto celkové částce úvěru ze do toho nesmí započítat. Kdyby mě o tom informovala,tak se to nestane. Jak se mám bránit ? Auto je psané na syna, který je nezletilý nemohu ho bez předchozího souhlasu soudu prodat. Na vrácení 190 000 Kč nemám finance (nechápu proč nemohu vrátit poměrnou nevyužitou část, ale musím ho vrátit celý. Půjdu si za to sednout do vězení? Proč mi upřela mé právo na informace, když je to její povinnost? Z dnešního jednání jsem měla osobní pocit, že jedná záměrně, v protokolu se objevilo o 2000 Kč nižší platba, než ve skutečnosti je na mou žádost o opravení reagovala podrážděně. Pak výmluvy na to, že jsem to zaplatila o 16 dní později, když jsem ji upozornila na tože jsem byla nemocná o čemž byla informována tak nakonec vyrukovala s tím, že se z toho nesmí platit pojištění? Proč mi to nesdělila dříve. Nejpozději na začátku února. Několikrát na mě zvýšila hlas.

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Swajnochová,

nejlépe by bylo, kdybyste mi napsala na e-mail v.krasa@nrzp.cz Vaše jméno, spojení na Vás, číslo rozhodnutí a podobně. Správní orgán dle mého názoru v zásadě postupoval správně, protože zákon stanoví, že poskytnutou částku příspěvku je třeba vyčerpat do 3 měsíců od přiznání příspěvku. To se pravděpodobně ve Vašem případě nestalo, protože část příspěvku jste použila až po tomto datu. Na druhé straně se domníévám, že to není takové porušení zákona, které by muselo být takto tvrdě sankcionováno. Každopádně musíte proti rozhodnutí o vrácení příspěvku podat okamžitě odvolání, a to prostřednictvím ÚP, který takto rozhodl, na odbor odvolacích agend, MPSV ČR, Podskalská 19, 128 02 Praha 2. Napiště mi také, pokud se Vám ozvou z GŘ ÚP.

S pozdravem Václav Krása

Budu rád, pokud mi rozkliknete reklamu na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Děkuji