Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Snížení příspěvku na nákup vozidla o vrácenou DPH

Autor Karel Jež
Předmět Snížení příspěvku na nákup vozidla o vrácenou DPH
Dotaz

Dobrý den,

Vyřizuji si příspěvek na nákup vozidla a bylo mi z pracovního úřadu sděleno toto, cituji : V případě, že vozidlo bude zakoupeno v ČR a kupní cena vozidla bude zahrnovat DPH, bude příspěvek na zvláštní pomůcku o tuto daň snížen, neboť si oprávněná osoba může uplatnit nárok na vrácení daně u příslušného finančního úřadu.

Jak to mám chápat ?  Plánuji z příspěvku zakoupit nové vozidlo Dacia :), příspěvek použít jako akontaci a zbylou částku řešit úvěrem. Vrácenou DPH jsem chtěl použít k úhradě části úvěru. Budu tedy muset tu DPH dát pracovnímu úřadu ? Nebo až pracovní úřad obdrží předfakturu od prodejce vozidla, kterou podmiňuje poskytnutí příspěvku, tento sníží o výši DPH na faktuře uvedené ? Nebo chápe stát příspěvek na nákup vozidla a nárok na vrácení DPH jako jednotný příspěvek ?

Děkuji za vysvětlení.  S pozdravem K.J.

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Ježi,

zákon nic takového nestanový, že by byl příspěvek na nákup motorového vozidla krácen o DPH. Především příspěvek je stanoven dříve než si osoba vozidlo zakoupí, tudíž správní orgán Úřad práce neví jaká bude DPH a nemůže takto uvažovat. Toto je nesmyslné opatření i v případě, kdy se kupuje vůz např. v autobazarech a DPH je stanoveno pouze z rozdílu nákupní a prodejní ceny vozu. Pokud by se DPH odečítalo od příspěvku, byli by výrazně znevýhodněni příjemci příspěvku, kteří si kupují nové vozy. Doporučuji Vám, aby jste toto poslal příslušné úřednici a požádal jí na základě jakého právního předpisu uvedla, že příspěvek bude snížen o DPH.

S pozdravem

 

Václav Krása

Buudu rád, pokud si prohlédnete reklamy na mém webu http://www.vaclavkrasa.cz/. Děkuji.