Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

příspěvek na motorové vozidlo DPH

Autor Černý
Předmět příspěvek na motorové vozidlo DPH
Dotaz

Dobrý den pane Krása,

1)přečetl jsem si od Vás, že Dph se vrací z rozdílu ceny mezi kupní a prodejní cenou autobazaru. Musí být autobazar plátce DPH?

2)Je možné koupit vozidlo v zahraničí (EU) a uplatnit si nárok na DPH, mezi kupní a prodejní cenou zahraničního autobazaru? 

3)Mohu vůbec příspěvek použít na nákup vozidla ze zahraničí?

4)Jak je to vpřípadě nákupu nového vozidla s vrácením DPH?

5)O toto vrácení se žádá po nákupu vozidla na FÚ?

6) V diskusi jsem nenalezl odpověď, zda je nutné automobil pořídit do 3 měsíců od přiznání příspěvku.

Děkuuji za odpovědi, Černý

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Černý,

předal jsem Vaši odpověď do poradny NRZP ČR.

S pozdravem Václav Krása

Vážený pane Černý,

 

k Vašim dotazům uvádím následující:

 

Vaše otázka: Přečetl jsem si od Vás, že DPH se vrací z rozdílu ceny mezi kupní a prodejní cenou autobazaru. Musí být autobazar plátce DPH?

Ustanovení § 85 zákona o dani z přidané hodnoty v odst. 1 uvádí, že osoba se zdravotním postižením má nárok na vrácení zaplacené daně u osobního automobilu této osobě dodaného s místem plnění v tuzemsku. Z toho vyplývá, že ten od koho je automobil kupován musí být plátcem daně z přidané hodnoty.

 

Vaše otázka: Je možné koupit vozidlo v zahraničí (EU) a uplatnit si nárok na DPH, mezi kupní a prodejní cenou zahraničního autobazaru? 

Výše uvedené ustanovení obsahuje i odpověď na tuto Vaši otázku, neboť místo plnění je v tuzemsku. Tzn., že u vozidla zakoupeného v zahraničí si nemůžete vrácení daně z přidané hodnoty domáhat.

 

Vaše otázka: Mohu vůbec příspěvek použít na nákup vozidla ze zahraničí?

Nevím o žádném předpisu, který by bránil použít příspěvek na zakoupení motorového vozidla na nákup v zahraničí. V tom případě však počítejte s tím, že přijdete o možnost vrácení daně z přidané hodnoty, neboť ta se vrací jen v případě, že místo plnění je v tuzemsku.

 

Vaše otázka:  Jak je to v případě nákupu nového vozidla s vrácením DPH?

Základní podmínkou pro vrácení DPH je to, aby byla DPH prodejcem odvedena. Z toho vyplývá, že automobil musí být nakoupen od plátce DPH. V případě nového automobilu se vrací DPH v plné výši, tedy 20 % ceny.

 

Vaše otázka: O toto vrácení se žádá po nákupu vozidla na FÚ?

Ano, daň z přidané hodnoty vrací finanční úřad, příslušný podle místa pobytu osoby se zdravotním postižením. Např. člověk, který žije v Praze a zakoupí automobil v Brně, žádá o vrácení příspěvku finanční úřad v Praze. Od dubna 2011 přitom platí, že o vrácení daně lze požádat až 3 roky zpětně od zakoupení motorového vozidla.

 

Vaše otázka: V diskusi jsem nenalezl odpověď, zda je nutné automobil pořídit do 3 měsíců od přiznání příspěvku.

Zákon č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením stanoví povinnost použít příspěvek na nákup pomůcky ve lhůtě tří měsíců ode dne jeho vyplácení, nikoliv přiznání. Z toho je zřejmé, že může dojít k prodlevě mezi datem přiznání a datem vyplacení příspěvku. Podle ustanovení § 19 odst. 2 se příspěvek na zvláštní pomůcku vyplatí dokonce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci v němž rozhodnutí o jeho přiznání nabylo právní moci. Tzn., že byl-li příspěvek přiznán koncem května a právní moci nabylo rozhodnutí v červnu, vyplácí se do konce července a lhůta pro jeho použití počíná běžet od 1.8. Prodloužení lhůty lze dosáhnout prakticky jenom podáním odvolání. NRZP jedná s Ministerstvem práce a sociálních věcí o prodloužení této lhůty, neboť zejména u nákupu motorových vozidel jsou lhůty k dodání v řadě případů delších než 6 měsíců. Kromě této obecné úpravy je však v zákoně v § 12 stanovená možnost aby krajská pobočka Úřadu práce stanovila jiný termín pro pořízení pomůcky.

 

JUDr. Jan Hutař

ředitel Legislativního odboru NRZP ČR

 

V Praze, dne 23.5.2012