Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Prispěvek na koupi auta

Autor Dasa
Předmět Prispěvek na koupi auta
Dotaz

Dobry den pane Krasa.Chtela bych vas touto cestou pozadat o radu,jak mam dale postupovat.Abych vam vysvetlila o co jde.Muj manzel,je zbaven pravni zpusobilosti,a tak jsem o auto zadala ja jako jeho opatrovnice.Jeho nemoci jsou:kombinace dvou těžkych psychiatrickych diagnos demence,stř.těžke až těžke a chronicke paranoidni schizofrenie,je imobilni a inkontinentni,špatně mluvi,třesou se mu ruce,bradypsychicky,inhibicni sympt.demence.Je těžce zavisly na peči.Pohyb na inval.voziku,coxarthrosis 2st.diff.VAS,dysfce uzl.bodů patere,těžka porucha statodynamiky pateře,sval.dysbal.horniho i dolniho křiže.Jedna se o těžkou poruchu pohyboveho a nosneho aparatu.Ja ho musim česat,umyvat,koupat,krmit,vyměnovat pleny atd.U nas v Orlove,toto posudkovi lekari zamitli,a tak jsem se odvolala ke kraji MPSV,Moravska Ostrava.Tam mi to taky zamitli.Mam jeste nejakou sanci na odvolani?Však v zakoniku č.329/2011 sb.je psano,ze na auto ma narok človek ktery ma,,těžkou vadu pohyboveho a nosneho aparatu....,,a toto manzel ma,a prece mu prispevek na auto nedali.....proste rozhoduji od stolu,podle nalady a nebo podle počasi,jinak si toto neumim vysvetlit.Dekuji za odpoved.Dasa

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Dášo,

postup ÚP vůbec nechápu. Pravděpodobně je to tak, že posudkový lékař posuzuje psychiatrickou diagnózu jako hlavní a nikoliv postižení pohybového a nosného aparátu. proto je nezbytné, abyste podala správní žalobu. Podává se ke Krajskému soudu, není třeba advokát a neplatí se žádné poplatky. Vzor žaloby Vám posílám. Do správní žaloby je třeba napsat, že posuzující orgán nevzal v úvahu postižení nosného a pohybového aparátu. Že posuzovaná osoba nebyla posouzena na místě, ale posudek byl vypracován pouze podle zadravotní dokumentace. Z tohoto důvodu napadáte rozhodnutí o nepřiznání, protože posuzující orgán nevazal v úvahu všechny okolnosti.

S pozdravem Václav Krása

Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o ………………………

POZOR – správní žalobu lze podat nejdéle do 60ti dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti kterému žaloba směřuje

 

Krajský soud

a d r e s a

 

V ě c : Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu druhého  stupně

                                                                                                                             

N A V R H O V A T E L : Eva Nováková

bytem Vymyšlená 432

190 00 Praha 9

 

O D P Ů R C E : Česká správa sociálního zabezpečení,

Křížová 25, 125 08 Praha 5

 

 

D V O J M O

 

I.                    Rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne ……… čj. 000 000 000 mi byl přiznán invalidní důchod druhého stupně. Proti tomu rozhodnutí jsem podala námitky, kterým však nebylo vyhověno, jak dokazuje rozhodnutí ČSSZ čj.::::::::::::::::::::::: ze dne………………………….  

Podle posudku posudkového lékaře odpovídá můj zdravotní stav postižení uvedenému v kapitole …………oddílu ……….položka…………….písmeno……..Toto hodnocení je však v rozporu s lékařskými nálezy odborných lékařů zejména lékařské zprávy…………

Důkazy: lékařské zprávy

              Posudek o invaliditě

              Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

Rozhodnutí považuji za nesprávné z těchto důvodů:  1. Při rozhodování Odpůrce odůvodňuje své rozhodnutí tím, že dle posudku příslušného posudkového lékaře jsem invalidní ve 2. stupni.

II.                   

 Posudkový lékař učinil tento závěr, aniž by podrobněji zkoumal můj zdravotní stav. Na jednání jsem (ne)byla přizvána, takže si nemohl učinit odpovídající představu o mém zdravotním postižení.

Důkazy: 1. Protokol o jednání                                                                                         

2. Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

 

III.          Při posuzování mého zdravotního stavu nebylo přihlédnuto k ustanovení § 3 odst. 1 vyhl. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Jak vyplývá z lékařských zpráv, utrpěla jsem jen od prosince loňského roku do dubna t.r. zlomeninu sedmi žeber  při třech pádech zaviněných mým dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, přičemž jedna nehoda měla za následek pneumónii. Pokud by bylo hodnocení provedeno správně podle platných právní předpisů a v souladu se zdravotní dokumentací, pak by můj zdravotní stav byl hodnocen podle kapitoly…..oddílu…..položky…….písmena………., což odpovídá invaliditě 3 stupně.

Důkazy: 1. Viz sub. 1

 

IV.          Z uvedených skutečností vyplývá, že rozhodnutí odpůrce bylo vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu, bez přihlédnutí k ustanovení § 3, odst. 1, vyhl. 359/2009 Sb.Tím byla porušena ustanovení § 39 zákona č.155/1995 Sb., i zákona č. 500/2004 Sb i odpovídající ustanovení, prováděcí vyhlášky. Proto navrhuji vydání tohoto

 

r o z s u d k u:

 

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení čj. 000 000 000 ze dne …….. se ruší.

České správě sociálního zabezpečení se ukládá, aby o žádosti žalobce znovu rozhodla.

Odpůrce je povinen uhradit navrhovatelce náklady řízení, a to do třech dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 

V Praze dne ...........

 

Eva Nováková

Vymyšlená 432

190 00 Praha 9

 

Vážená paní, rád jsem Vám poradil, a pokud budete opět potřebovat mojí radu, můžete se na mě kdykoliv obrátit s dotazem. Dovoluji si Vás poprosit také o pomoc. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, jejíž jsem předsedou, se v souvislosti s neustálým snižováním podpory státu, dostala do velmi složité finanční situace. Má povolenou sbírku. Pokud byste mohla Vy osobně, nebo někdo z Vašich blízkých přispět jakoukoliv částkou na tento sbírkový účet, velmi by nám to pomohlo při další důsledné obhajobě práv a zájmů osob se zdravotním postižením a jejich blízkých.

Číslo účtu je: 248896031 / 0300. Podrobnosti ke sbírce najdete na webu www.nrzp.cz. Předem Vám děkuji za Vaši snahu nám pomoci.