Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Přihlášení auta na dítě II

Autor Tomáš Brada
Předmět Přihlášení auta na dítě II
Dotaz

Ještě jednou dobrý den,

děkuji za odpověď. Když jsem se daného úředníka dotazoval z jakého důvodu musím  mít rozhodnutí soudu, abych na syna mohl napsat nové vozidlo, což vlastně požaduje daný úřad práce, tak mě odkázal na nový občanský zákoník 89/2012 Sb. a odvolává se na pargraf § 461:

(1) Spravuje-li zákonný zástupce nebo opatrovník jmění zastoupeného, náleží mu běžná správa takového jmění. Nejedná-li se o běžnou záležitost, vyžaduje se k naložení se jměním zastoupeného schválení soudu.

Je to hodně zvláštní, když vozidlo koupím za své peníze a za příspěvek od úřadu práce, abych musel žádat soud, že ho můžu napsat na syna, což vlastně požaduje daný úřad práce. Zajímalo by mě, co znamená definice "běžná záležitost" dle nového občanského zákoníka. Připadá mi, že za chvilku budeme soudy žádat o schválení každé malichernosti.

Děkuji za odpověď.

Tomáš Brada

 

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Brado,

po poradě s právníkem NRZP ČR panem JUDr. J. Hutařem Vám zasílám v této věci toto stanovisko.

Domníváme se, že v tomto případě nelze uplatnit § 461 občanského zákoníku. Tím, že byl přiznán příspěvek na nákup motorového vozidla je prokázáno, že vznikla určitá potřeba individuální dopravy dítěte, která, v soulasu se zákonem č. 329/2011 Sb,, je řešena poskytnutím příspěvku. Vzhledem k tomu, že zákon č. 329/2011 Sb., vyžaduje, aby příjemce příspěvku byl zároveň vlastníkem vozu, a že nezletilé dítě jej nemůže provozovat, není zde žádná kolize zájmu dítěte se zájmy rodiče ani s právním řádem. Soud by v tomto případě stejně jenom potvrdil vlastnictví vozu i provozovatele vozu. V daném případě je zřejmé, že zákon č. 329/2011 Sb., je speciálním právním předpisem, a jeho aplikace má tudíž přednost před novým občanským zákoníkem.

Pokud by úředník trval na svém stanovisku, žádejte ho písmeně a pošlete mi ho oskenovaný na adresu v.krasa@nrzp.cz.

S pozdravem Václav Krása