Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Auto

Autor Roman Konečný
Předmět Auto
Dotaz Dobrý den, přečetl jsem si dotaz na prodej auta a řeším něco podobného. Podle zákona 140/2016 sb. Se skutečně zrušil rozsudek na koupi nového vozu. Ale taky si nejsem jistý jak je to u prodeji vozu (Předchozí souhlas soudu se nevyžaduje ani u samotného nákupu zvláštní pomůcky pořízené s využitím příspěvku a všech navazujících a souvisejících řízení před příslušnými úřady. ) Jestli věta navazující a související řízení je chápána jako i prodej vozu. Děkuji za odpověď Konečný

Odpověd na dotaz:

Dobrý den pane Konečný, 

pan předseda Mgr. Krása mi předal k vyřízení Váš dotaz. Ve svém dotaze jste správně označil číslo změnové novely zákona, tedy zák.č. 140/2016 Sb. Pokud si velmi pozorně přečtete dikci této pasáže, tak zde se osvobození od schvalování právního jednání soudem vztahuje výhradně na „… samotný nákup zvláštní pomůcky pořízené s využitím příspěvku a všech navazujících a souvisejících řízení před příslušnými úřady.“ . Jde tedy výhradně o řízení (právní jednání) spojená s nabytím pomůcky! Tedy např. o uzavření samotné kupní smlouvy (podpis), o zajištění úvěru na doplacení ceny zvláštní pomůcky, o registraci vozidla v registru vozidel, o pojištění vozidla pojištěním odpovědnosti za provoz motorového vozidla a havarijním pojištěním, apod.

Prodej se však již netýká nabytí pomůcky (majetku) nezletilým, či osobou s omezenou svéprávností, nýbrž naopak je jejím zcizením (odprodejem - zmenšením majetku). Jedná se tedy o právní jednání směřující ke zcela jinému výsledku. Proto s nákupem zvláštní pomůcky (vozidla) nesouvisí a nenavazuje na nákup. Prodej není součástí nákupu. Navíc tento odprodej již automaticky není v zájmu uvedených, chráněných osob, jako je tomu u úřadem práce sledovaného nákupu zvláštní pomůcky.

Zároveň rozhodování o jejím odprodeji neprobíhá vůbec pod kontrolou úřadů práce. Úřady práce pouze mohou žádat vrácení poměrné části příspěvku na pořizovací cenu zvláštní pomůcky v případě, že osoba přestane být jejím majitelem, či ji přestane v rozporu se zákonem stanovenými podmínkami užívat ještě před vázací dobou. Na rozdíl od nákupu, kde poskytují příspěvek a rozhodují o tom komu a za jakých podmínek ho poskytnou a tudíž zároveň mají proces nákupu pomůcky pod kontrolou. Proces prodeje zvláštní pomůcky po vázací době již nespadá vůbec do kompetence úřadů práce a ty nemají možnost ho jak-koliv ovlivnit. Proto zde, v tomto případě, musí opět nastoupit ochrana těchto osob ve smyslu občanského zákoníku.

Proto při prodeji zvláštní pomůcky (i té, na kterou byl poskytnut příspěvek), tedy i osobního automobilu, si musí prodejce u nezletilých vlastníků, či osob s omezenou svéprávností vyžádat souhlas soudu s prodejem.

Pro úplnost je nutné dodat, že jediný závazný výklad tohoto ustanovení zákona je stejně v případě pochybností oprávněn činit výhradně nezávislý soud a nikdo jiný.

Věřím, že je tato informace pro Vás dostačující.

 

JUDr. Zdeněk Žižka
Legislativní odbor NRZP ČR
specialista na zdravotnickou problematiku