Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

ZTP/P

Autor Hanka
Předmět ZTP/P
Dotaz

Dobrý den,

ráda bych se zeptala, zda má vliv typ kompenzační pomůcky na posuzování nároku na přiznání mimořádných výhod (ZTP/P) a který předpis toto upravuje.

 Můj syn (12 let) má diagnostikovánu obostrannou hluchotu (ztráty dle Fowlera vpravo 100%, vlevo 100%, celk. 100%), ve dvou a půl letech mu byl voperován kochleární implantát. Od roku 2003 až doposud mu byly přiznány mimořádné výhody III. stupně. Nyní však byla žádost o prodloužení platnosti mimořádných výhod zamítnuta. Rovněž i odvolání bylo zamítnuto. Zároveň prosím o radu, jak mohu postupovat dále.

Děkuji a přeji hezký den

Hanka

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Hanko,

předal jsem Váš dotaz do poradny NRZP ČR.

S pozdravem Václav Krása

Dobrý den, Hanko,

předseda naší organizace, pan Václav Krása mi předal k vyřízení Váš dotaz týkající se přiznání mimořádných výhod pro Vašeho syna.

 

Mrzí mne, že Vás budu muset patrně zklamat, bohužel pro posouzení poruchy sluchu platí, že se vždy hodnotí s optimální korekcí, tedy sluchadlem nebo kochleárním implantátem (KI).

 

Ze zkušenosti z praxe však vím, že velmi záleží na informovanosti příslušného lékaře posudkové služby a tedy na tom v jakém duchu je sepsána zpráva odborným lékařem – foniatrem.

 

Obecně lze říci, že mimořádné výhody jsou podle vyhl. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, přiznávány u dětí do ukončení povinné školní docházky, s diagnózou oboustranná praktická hluchota nebo oboustranná úplná hluchota.

 

Oboustrannou praktickou hluchotou nebo oboustrannou úplnou hluchotou se rozumí celková ztráta slyšení podle Fowlera 85 % a více, více než 70 dB.

 

Ptáte se jak postupovat dále. Jsou zde samozřejmě zákonné možnosti – žádost o přezkumné řízení na MPSV, možná by bylo možné podat i žalobu k soudu. Ani jedno z těchto řešení bych Vám nedoporučovala, pochopitelně v případě, že Vámi uvedené sluchové ztráty nejsou s kompenzací, tedy s KI. Pokud byste však o některé z těchto možností uvažovala, doporučuji Vám využít služeb naší poradny a před případným podáním celou věc konzultovat také s lékařem syna – foniatrem.

 

Je-li Váš syn na KI dobře adaptován, jeho ztráta sluchu je jistě výrazně menší než kolik uvádí vyhláška. A to je dobře, pro synovo budoucí život, pro možnosti zařazení do školního zařízení, v budoucnosti do zaměstnání, bohužel ne pro přiznání mimořádných výhod.

 

S pozdravem a přáním příjemného dne.

Jitka Vrchotová, DiS.
vedoucí poradny pro osoby
se zdravotním postižením a seniory
(+ poradenství ve znakovém jazyce)
tel.(SMS): 736 105 585,  tel. a fax: 266 753 431