Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Sdělení

Autor Marie
Předmět Sdělení
Dotaz

Seznámení z rozhodnutím.Místo rozhodnutí mě přišlo z UŘ Sdělení,že mě bude vydána SKarta -průkaz OZP-TP. Žádost byla ovšem na průkaz ZTP.To mě nebylo vysvětleno.Jen,abych vyplnila dotazník, včetně fotografie a bankovního čísla..Žádný příspěvek nepobírám.Spolu již jsme si psal, moje téma bylo Statistika.Myslím,že rozhodnutí bych měla dostat,co když bych se chtěla zase odvolat.Zdravím/příspěvek jsem zaslala/ Marie

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Marie,

pokud nepobíráte žádné dávky, tak Vám doporučuji následující postup.

Pokud krajská pobočka Úřadu práce v řízení podle § 35 zákona č. 329/2011 Sb. přizná žadateli průkaz osoby se zdravotním postižením,  rozhodnutí se podle § 35 odst. 4 zákona nevydává. Na základě tohoto ustanovení postupují krajské pobočky Úřadu práce podle § 67 odst. 2 věty druhé  správního řádu. To znamená, že rozhodnutí se nevyhotovuje v písemné podobě a výrok rozhodnutí, odůvodnění a poučení o odvolání se pouze vyhlásí a do spisu se učiní záznam v rozsahu stanoveném v cit. ustanovení správního řádu.  Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, přípustné jsou i mimořádné opravné prostředky podle správního řádu, tj. přezkumné řízení event. obnova řízení.  V zájmu zajištění jednotného postupu budou krajské pobočky Úřadu práce v tomto směru instruovány.

 

To znamená, že i proti sdělení se můžete odvolat.

S pozdravem Václav Krása

Vážená paní, rád jsem Vám poradil, a pokud budete opět potřebovat mojí radu, můžete se na mě kdykoliv obrátit s dotazem. Dovoluji si Vás poprosit také o pomoc. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, jejíž jsem předsedou, se změnou zákona o loteriích, dostala do velmi složité finanční situace. Má povolenou sbírku. Pokud byste mohla Vy osobně, nebo někdo z Vašich blízkých přispět jakoukoliv částkou na tento sbírkový účet, velmi by nám to pomohlo při další důsledné obhajobě práv a zájmů osob se zdravotním postižením a jejich blízkých.

Číslo účtu je: 248896031 / 0300. Podrobnosti ke sbírce najdete na webu www.nrzp.cz. Předem Vám děkuji za Vaši snahu nám pomoci.