Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

RE: přání

Autor petra
Předmět RE: přání
Dotaz

Ještě jednou přeji krásný den, pane Krása, a moc děkuji, že se mi dostala od Vás odpověď. Zřejmě předchozí zprávy se Vám nedoručily, ačkoli se mi poslalo z vašich stránek doručení. Dovolte mi tedy, bych stručně znovu napsala otázku.

Psala jsem vám, že mám zbytky zraku (těžce slabý zrak) a vlastním průkaz ZTP. Orientace je pro mě velmi náročná, pohybuji se s bílou holí. Vy jste mi napsal, že bych i nadále měla mít nárok na průkaz ZTP, jenže naopak jiní odborníci mi říkají, že nárok mít už nebudu. Jsem z toho zmatená, navíc si neumím představit, že bych o průkaz přišla, protože nezvládnu např. základní věc jako koupit si v mhd v automatu lístek a plno běžných úkonů, kteří zdraví zvládají.

Vy lidem píšete, že u průkazu ZTP se hodnotí hlavně mobilita a orientace. Jenže v tom je problém. Když člověku uznají mobilitu nebo orientaci, tak má automaticky nárok na průkaz ZTP/P. A v tomto místě to opravdu nechápu, proč není uznána mobilita či orientace i u lidí s průkazem ZTP? I lidé ZTP mají problémy s mobilitou (např. lidé chodící o berlích) nebo orientací (zrakově postižení). Ve vyhlášce je pouze u sluchového postižení výslovně napsáno, že pokud nesplňují orientaci, mají nárok na ZTP. Chápu, že neslyšící by pravděpodobně při hodnocení jednotlivých bodů péče nesplňily nárok na ZTP, takže je ve vyhláše výslovně jejich postižení uvedeno. Jenže takovému člověku, který chodí o francouzských holích také neuznají mobilitu, protože by mu tak vznikl automaticky nárok na ZTP/P, ale takový člověk nesplňí body v péči na ZTP, protože je jinak soběstatčný. Je normální, aby člověk s berlemi neměl ZTP?

A teĎ k mému případu. Jsem tedy těžce slabozraká s průkazem ZTP. Bylo mi odborníky řečeno, že mi průkaz pravděpodboně neprodlouží. BuĎ by mi totiž museli uznat bod orientace, a to pravděpodobně neudělají, protože by mi automaticky náležel průkaz ZTP/P a nebo budu posuzována podle jednotlivých úkonů péče, kde jich musím splnit pět, aby mi průkaz dali, což prý je také nereálné.

Chci se Vás zeptat, proč je uznávána mobilita a orientace jen u ZTP/P a proč není uznávána i u ZTP? Proč se prostě uznání mobility nebo orientace váže jen k ZTP/P a pouze u neslyšících i k ZTP. Jsou lidé se zrakovým i tělesným postižením, kteří mají také problémy s mobilitou a orientací a měli by mít nárok na ZTP. Sama vidím u sebe jako největší problém s orientací a domnívám se, že bych průkaz měla mít a nechápu takto navržený zákon. Jak jsem psala, bylo mi však řečeno, že s nejvyšší pravděpdobností neuspěji, což mi po přečtení vyhlášky (či zákona, teď nevím) také došlo.

Děkuji moc, jestli mi tuto věc osvětlíte

Ještě jednou mnohokrát děkuji za Vaší snahu pomáhat druhým a přeji poklidné prožití svátků vánočních a hodně sil do nového roku

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Petro

nejste sama, která čtete špatně § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

§ 34

                (1) Osobám, kterým byl podle zákona o sociálních službách přiznán příspěvek na péči, a osobám, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu nebo příspěvek na zvláštní pomůcku, vydává krajská pobočka Úřadu práce podle jiného právního předpisu12) kartu sociálních systémů, která současně v zákonem stanovených případech slouží jako průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením (průkaz TP) nebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením (průkaz ZTP) anebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (průkaz ZTP/P). 

                (2) Průkaz osoby se zdravotním postižením uvedený v odstavci 1 náleží též osobě starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace nebo je uznána závislou na pomoci jiné osoby podle zákona o sociálních službách.

                (3) Průkaz TP náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost). 

                (4) Průkaz ZTP náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), a osobám starším 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty.

                (5) Průkaz ZTP/P náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), a osobám, u kterých bylo pro účely příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, s výjimkou osob uvedených v odstavci 4.

Musíte se o průkaz poprat, případně se odvolat, nebo podat správní žalobu.

S pozdravem Václav Krása