Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

průkazy ZTP a sKarty

Autor Alena Z.
Předmět průkazy ZTP a sKarty
Dotaz Vážený pane Kráso, v únoru 2013 mi skončí platnost průkazu ZTP a proto jsem chtěla požádat o jeho prodloužení (s předstihem protože předpokládám, že úřad požádá ČSSZ o přezkum mého zdravotního stavu). Dnes mi ale na sociálním odboru Úřadu městské části Praha 4 řekli, že prodloužení platnosti průkazu není možné - musela jsem tedy znovu požádat o status osoby ZP. Současně mě informovali, že průkazy ZTP přestanou existovat a namísto nich budou pouze sKarty (i když občan nebere žádné sociální dávky). V této souvislosti mám obavu, že stát postiženým občanům takto elegantně odebírá mimořádné výhody, neboť například dopravní podnik vůbec nepočítá s nějakými úlevami pro OZP - výslovně hovoří pouze o držitelích průkazů ZTP a ZTP/P (http://www.dpp.cz/jizdne-v-primestske-doprave/). Podobně ani České dráhy neznají držitele sKaret - úlevy na jízdném poskytují pouze držitelům průkazů ZTP a ZTP/P (http://www.cd.cz/vnitrostatni-cestovani/jizdenka/jizdne-a-slevy/-3593/). Znamená to, že jak bude zdravotně postiženým postupně končit platnost průkazů ZTP a ZTP/P (nejpozději v roce 2015 přestanou platit úplně), budou postupně muset začít platit plné jízdné v MHD i na železnici (předpokládám že v hromadné dopravě jako takové)???

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Aleno,

na skartě by mělo být vyznačeno zda je občan držitelem průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P. Doporučuji Vám podat si žádost o průkaz ZTP na formuláři, který najdete na www.mpsv.cz. Než Vám vyřídí žádost, tak může být s skartami jiný vývoj. Takže byste měla postupovat standatdně. Doporučuji Vám žádost podat již teď, a to doporičeným dopisem nebo přes podatelnu úřadu s potvrzením, aby muselo být zahájeno správní řízení.

S pozdravem Václav Krása

 

Vážená paní,rád jsem Vám poradil, a pokud budete opět potřebovat mojí radu, můžete se na mě kdykoliv obrátit s dotazem. Dovoluji si Vás poprosit také o pomoc. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, jejíž jsem předsedou, se změnou zákona o loteriích, dostala do velmi složité finanční situace. Má povolenou sbírku. Pokud byste mohla Vy osobně, nebo někdo z Vašich blízkých přispět jakoukoliv částkou na tento sbírkový účet, velmi by nám to pomohlo při další důsledné obhajobě práv a zájmů osob se zdravotním postižením a jejich blízkých.

Číslo účtu je: 248896031 / 0300. Podrobnosti ke sbírce najdete na webu www.nrzp.cz. Předem Vám děkuji za Vaši snahu nám pomoci.