Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Průkaz ZTP

Autor Jana Jurášková
Předmět Průkaz ZTP
Dotaz

Dobrý den,je mi 36 let v únoru 08 jsem ukončila léčbu s rakovinou prsu. Nyní mám plný invalidní důchod.Mám za sebou operaci /částečné odebrání prsu/,8 chemoterapií,33 ozářek a nyní hormonální léčbu,Tamoxifen a Zoladex. Uzliny pod paží mám odebrány všechny z 9 byli 3 pozitivní. Nyní mám lymfeden ruky a celého boku takže musím jednou týdně dojíždět 100 kilometrů na lymfodrenáže.Už dvakrát jsem si žádala o průkaz ZTP druhého stupně a byl mi zamítnut.V minulém roce jsem tyto lymfodrenáže podstupovala za hospitalizace,trvaly 4 týdny a právě ženy co tam se mnou ležely mi poradily ať si o tento průkaz zažádám. Ony ho již měli a zdravotní problémy jsme měli stejné. Jak je tedy možné,že mě byl již dvakrát zamítnut??? Moc bych potřebovala tento průkaz mít,abych měla nějakou slevu na jízdném,když tak často musím jezdit na ty lymfodrenáže. Zajímalo by mě podle čeho se to posuzuje? Na onkologii a paní primářka na rehabilitaci se velmi divili,že mi byl průkaz zamítnut. Zprávy pro posudkového lékaře jsem od nich měla a bylo mě řečeno,že nevidí jediný důvod proč bych průkaz neměla dostat.

Moc Vám děkuji za odpověď s pozdravem Jana Jurášková  

  

 

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Jurášková,

předseda NRZP, pan Krása mi předal Váš dotaz k vyřízení.

Na začátek musím uvést, že nejsem schopen (jako právník posouzení zdravotního stavu nerozumím) ani oprávněn tak učinit,(zdravotní stav posuzují výhradně úřad práce). Obecně mohu jen popsat postup a příslušné ustanovení právních předpisů, na základě kterých jsou mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany přiznávány.

Podle ustanovení § 31 a přílohy č.2 a 3 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, v platném znění jsou poskytovány vymezené výhody, podle druhu a stupně zdravotního postižení, občanům s těžkým zdravotním postižením.

Podmínky vzniku nároku :

Občan starší jednoho roku je pro těžké zdravotní postižení vymezené pro účely poskytování mimořádných výhod I., II. a III. stupně, podstatně omezený v pohybové nebo orientační schopnosti. K oprávnění občana k mimořádným výhodám I., II. nebo III. stupně úřad vydává příslušný průkaz (TP, ZTP nebo ZTP/P) s vyznačením, o jaký stupeň výhod jde.

Jak se postupuje :

Základní podmínkou je podání žádosti. Poté bude zahájeno správní řízení. Úřad, kterému byla žádost doručena, požádá o posouzení zdravotního stavu příslušný úřad práce, který rozhodne a vydá posudek o jaký stupeň postižení se v daném případě jedná. Na postup při vydávání posudku o zdravotním stavu se nevztahuje správní řád. Po obdržení posudku vydá úřad rozhodnutí o přiznání

(nepřiznání) mimořádných výhod v daném stupni pro těžce zdravotně postižené občany. Po nabytí právní moci rozhodnutí vydá příslušný úřad průkaz dle stupně přiznaných mimořádných výhod.

S pozdravem

JUDr. Pavel Jungr

Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory tel. 266 753 422 Poradní dny : pondělí 13.00 - 16.30 hod.

čtvrtek 14.30 - 17.00 hod.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR Partyzánská 7, Praha 7 budova Pražské teplárenské, 3. patro, dveře č. 332