Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

odebrání ZTP

Autor Pavel Brabec
Předmět odebrání ZTP
Dotaz

Dobrý den pane předsedo,

chtěla bych Vás poprosit o radu, přítel (Pavel Brabec ) měl v roce 2013 těžkou mozkovou mrtvici ( v lednu ) z nemocnice se vrátil v květnu 2013 v né dobrém stavu, levá strana je postižená, špatně chodí ale i hlava (intelekt ) utrpěla, např. pokaždé nerozezná hodiny, neorientuje se v čase ( pokud byla v zimě již tma v 17.00, tak si myslel, že je večer a chtěl jít spát, pořádně se sám ani neoblékne, sám se nedostane do autobusu- má hůl v pravé ruce a tou se musí do autobusu chytat madla a v levé ruce hůl neudrží, tím pádem musí jít někdo s ním, není schopen jít sám k lékaři protože sám nepopíše svoje bolesti a pocity , po bytě se sice pohybuje i orientuje, ale na jiných místech kde ještě nebyl se vůbec nemůže orientovat, ( např. byli jsme u syna a když jsme tam šli druhý den tak si chodbu vůbec nepamatoval a ještě se se mnou dohaduje že to tak není ) dostal průkaz ZTP jen do konce roku 2013 a v lednu 2014 mu byl přiznám průkaz TP - což mi neřeší ani když ho vozím k doktorovi, abych mohla zastavit kde chci, nevím z jakého důvodu dostal průkaz ZTP jen na půl roku a i po dvojím odvolání nám průkaz ZTP letos zamítli a vlastně již nemáme odvolání a ten člověk není opravdu schopen sám žít ani být sám doma, tak nevím jestli chtějí raději aby se tito lidé dávali do domovů, když nevyjdou rodiným příslušníkům vstříc ani tím průkazem ZTP, nevím jestli to stát tolik stojí, ale nemocným lidem by to trochu pomohlo zlepšit život, celý život pracoval a teĎ nemá na nic nárok,.

Nezlobte se, že jsem se tak rozepsala, ale strašně mě mrzí jak se k těm nemocným lidem chová naše společnost se svými tabulkami.

Přeji Vám hodně zdraví a osobní pohody a budu vděčná za jakoukoliv odpověď. 

za P. Brabce  jeho přítelkyně  Milena Lorencová

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Lorencová,

doporučuji, abyste podali správní žalobu, kterou je potřeba poslat do dvou měsíců od zamítnutí odvolání. Správní žaloba se posílá na Krajský soud, není třeba advokát a neplatí se žádné poplatky. Posílám Vám vzor žaloby.

Tak jak popisujete zdravotní stav Vašeho přítele, je skutečně zvláštní postup posudkového lékaře. Pokud neuspějete se správní žalobou, tak se na mne obraťte.

S pozdravem Václav Krása

Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o ………………………

POZOR – správní žalobu lze podat nejdéle do 60ti dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti kterému žaloba směřuje

 

Krajský soud

a d r e s a

 

V ě c : Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu druhého  stupně

                                                                                                                             

N A V R H O V A T E L : Eva Nováková

bytem Vymyšlená 432

190 00 Praha 9

 

O D P Ů R C E : Česká správa sociálního zabezpečení,

Křížová 25, 125 08 Praha 5

 

 

D V O J M O

 

I.                    Rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne ……… čj. 000 000 000 mi byl přiznán invalidní důchod druhého stupně. Proti tomu rozhodnutí jsem podala námitky, kterým však nebylo vyhověno, jak dokazuje rozhodnutí ČSSZ čj.::::::::::::::::::::::: ze dne………………………….  

Podle posudku posudkového lékaře odpovídá můj zdravotní stav postižení uvedenému v kapitole …………oddílu ……….položka…………….písmeno……..Toto hodnocení je však v rozporu s lékařskými nálezy odborných lékařů zejména lékařské zprávy…………

Důkazy: lékařské zprávy

              Posudek o invaliditě

              Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

Rozhodnutí považuji za nesprávné z těchto důvodů:  1. Při rozhodování Odpůrce odůvodňuje své rozhodnutí tím, že dle posudku příslušného posudkového lékaře jsem invalidní ve 2. stupni.

II.                   

 Posudkový lékař učinil tento závěr, aniž by podrobněji zkoumal můj zdravotní stav. Na jednání jsem (ne)byla přizvána, takže si nemohl učinit odpovídající představu o mém zdravotním postižení.

Důkazy: 1. Protokol o jednání                                                                                         

2. Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

 

III.          Při posuzování mého zdravotního stavu nebylo přihlédnuto k ustanovení § 3 odst. 1 vyhl. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Jak vyplývá z lékařských zpráv, utrpěla jsem jen od prosince loňského roku do dubna t.r. zlomeninu sedmi žeber  při třech pádech zaviněných mým dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, přičemž jedna nehoda měla za následek pneumónii. Pokud by bylo hodnocení provedeno správně podle platných právní předpisů a v souladu se zdravotní dokumentací, pak by můj zdravotní stav byl hodnocen podle kapitoly…..oddílu…..položky…….písmena………., což odpovídá invaliditě 3 stupně.

Důkazy: 1. Viz sub. 1

 

IV.          Z uvedených skutečností vyplývá, že rozhodnutí odpůrce bylo vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu, bez přihlédnutí k ustanovení § 3, odst. 1, vyhl. 359/2009 Sb.Tím byla porušena ustanovení § 39 zákona č.155/1995 Sb., i zákona č. 500/2004 Sb i odpovídající ustanovení, prováděcí vyhlášky. Proto navrhuji vydání tohoto

 

r o z s u d k u:

 

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení čj. 000 000 000 ze dne …….. se ruší.

České správě sociálního zabezpečení se ukládá, aby o žádosti žalobce znovu rozhodla.

Odpůrce je povinen uhradit navrhovatelce náklady řízení, a to do třech dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 

V Praze dne ...........

 

Eva Nováková

Vymyšlená 432

190 00 Praha 9