Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Odebrání průkazky ztp/p

Autor Kubíková
Předmět Odebrání průkazky ztp/p
Dotaz

Dobrý den pane Krása,

prosím Vás chtěla bych se informovat jak mohu bojovat proti rozhodnutí úřadu bezdůvodně odejmout průkaz ZTP/P s průvodcem mé dceří a schválit jí pouze průkaz ZTP bez průvodce.
Průkaz ZTP/P byl opět prodloužen 19.7.2010- to do listopadu 2013. A v současné době přišlo po zažádání příspěvku na auto, /protože máme 2 roky zakoupené staré auto, které má neustálé poruchy/- oznámení a rozhodnutí o odejmutí výhod 3.stupně ZTP/P a schválení výhod 2.stupně ZTP od 20.4.2011 -31.3.2014.
Lékařské zprávy se nezměnily, paní neuroložkai ostatní lékaři napsali, že bohužel toto onemocnění  je doživotní, tak tomu nerozumím, jak může být něco změněno úřadem co je schváleno až do roku 2013 .Proto bych chtěla poprosit o pomoc a informace  jaké mám práva se bránit.

Má dcera se narodila s těžkým celoživotním postižením atypický autismus, hydrocefalus postranních komor a dalšími zdravotními problémy /tachykardie, anafylaxe, astma, prasklá ovariální cysta/- tyto nemoci se začaly projevovat postupně během jejího života.

Atypický autismus prostupuje všemi oblastmi osobnosti nemocného - představivostí, komunikací, sociální interakcí se svým okolím, netypickým jednáním.

K dceři je nutno přistupovat jako k člověku se sníženou orientační schopností na úroveň neslyšícího člověka a člověka se střední mentální retardací, a proto potřebuje vždy průvodce.

Při cestování, ale i při řešení jakýchkoliv běžných situací z každodenního života se nemůže pohybovat bez průvodce, neboť má silně narušenou orientační schopnost.  Cestování  hromadnými dopravními prostředky je vyloučeno, z většího počtu lidí dostane záchvat paniky, který se projevuje buď agresivním chováním se stálými opakujícími se otázkami nebo absolutním odmítáním komunikace, včetně zablokování biologických potřeb ( nepřijímá stravu a tekutiny, odmítá používání WC ). Někdy dochází i k samovolnému a nezvladatelnému zvracení. Při pěším pohybu je pro ni absolutně nemožné bez průvodce přejít silnici či překonat jakýkoliv úsek s běžným dopravním provozem a není možný ani samostatný pohyb ve známém prostředí. Ještě nejlépe snáší jízdu autem a to jen v přítomnosti známých lidí.

Bez asistence se není schopna vypořádat s řešením běžných záležitostí:

-        Při vyšetření není schopna lékaři popsat své bolesti a problémy, na vše reaguje souhlasem s úsměvem a přitom má třeba nesnesitelnou bolest.

-        Samostatně není schopna provést nákup v obchodě a to jak z důvodu orientace, tak i z důvodu manipulace s penězi.

 Ve škole potřebuje pedagogického asistenta, který s ní nepřetržitě absolvuje veškerou školní činnost, doprovází ji na stravování i na toalety. Pro školní docházku má přizpůsoben individuální program a systém hodnocení pouhého pokroku, který tolik nezatěžuje její psychiku.                                                                                                                                                                                                                                

Také doma musí být pod neustálým dohledem, potřebuje svůj klid a svůj prostor, jakákoliv změna, často sotva postřehnutelná u ní vyvolá agresivní chování vůči svému okolí. Pokud má zachován pocit jistoty a klidu, je to nesmírně velice pilná, snaživá a milá dívka.

Situací a jejích zvláštních stavů zažíváme mnoho a všechny ani nejsem schopna popsat.

Vzhledem k zdravotnímu stavu mé dcery a k uvedeným problémům, je přítomnost průvodce nezbytná. Bez průvodce by byla úplně vyřazena ze života.

Děkuji moc předem pokud byste mi mohli poradit.

 S pozdravem Kubíková

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Kubíková,

¨proti rozhodnutí o snížení stupně mimořádných výhod se můžete odvolat ke KÚ, odbor sopciální péče, a to prostřednictvím úřadu, který o snížení výhod rozhodl. Pokud byste neuspěla, můžete podat žádost o přezkumné řízení na MPSV ČR, jinou možnost bohužel nemáte.

S pozdravem Václav Krása