Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Nárok na ZTP průkaz

Autor Michal Kolařík
Předmět Nárok na ZTP průkaz
Dotaz

Dobrý den, pane Krása.

Mám dotaz, zda mám nárok na průkazku ZTP. Jsem přes dva roky po dvou operacích nádoru hypofýzy a gamanoži. Hypofýza je plně nefunkční a jsem na úplné hormonální substituci.Po operacích mi byl přiznán plný invalidní důchod a průkaz ZTP na dva roky. V letošním roce jsem byl i při negativním hodnocení odborných lékařů přeřazen posudkovým do invalidního důchodu I. stupně (přestože zdravotní stav je stále stejný) a při skončení platnosti průkazu ZTP další již zamítnut, s tím, že nejsem osoba s těžkým zdravotním postižením. Nejsem si jist zprávností rozhodnutí.

Za odpověď předem děkuji.        Z pozdravem    Michal Kolařík.

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Kolaříku,

předal jsem Váš dotaz do poradny NRZP ČR.

S pozdravem Václav Krása

Dobrý den, pane Kolaříku,

 

Předseda naší organizace, Bc. Krása, mi předal k vyřízení Váš dotaz týkající se nároku na přiznání mimořádných výhod II. stupně (průkaz ZTP).

 

Nejprve bych Vás chtěla upozornit na skutečnost, že přiznání invalidního důchodu nezakládá automatický nárok na přiznání mimořádných výhod. Jedná se o dvě odlišná řízení a také posuzování zdravotního stavu probíhá odlišně. V praxi se můžete setkat s mnoha lidmi, kteří mají přiznány mimořádné výhody, nemají však nárok na žádný stupeň invalidního důchodu a naopak.

 

Ve vyhlášce 182/1991 sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení je přehled zdravotních postižení, která opravňují přiznání mimořádných výhod. Text této vyhlášky přikládám níže.  

 

Jelikož žádný z pracovníků naší poradny není lékařem, nemáme možnost posoudit Váš zdravotní stav a tím ani nárok na mimořádné výhody. Doporučuji Vám tedy podmínky pro přiznání nastavené zmíněnou vyhláškou 182/1991 Sb., konzultovat se svým odborným (případně obvodním lékařem) a poté zvážit podání odvolání (lhůta 15 dnů od převzetí rozhodnutí na Poště či sociálním odboru) nebo podání nové žádosti (pozor, zde je třeba dokazovat, že od předchozího řízení došlo ke zhoršení Vašeho zdravotního stavu).

 

S pozdravem

 

Bc. Jitka Vrchotová, DiS.
vedoucí poradny pro osoby
se zdravotním postižením a seniory
(+ poradenství ve znakovém jazyce)
tel.(SMS): 736 105 585,  tel. a fax: 266 753 431